Esiet laipni aicināti Privātsākumskolas “Varavīksne”
mājas lapā!

Varavīksne – daudzkrāsains loks, radies saules stariem lūstot ūdens pilienos un atstarojoties.

Skolas vīzija: Laimīgs bērns, kurš drošā un uz sadarbību vērstā vidē attīstījis savas personīgās spējas.

Darbības mērķis: Nodrošināt mācību satura apguves saikni ar mūsdienu aktualitātēm un reālo dzīvi, iesaistot izglītojamos daudzveidīgā praktiskā darbībā.

 

Dar’ man, tēvis, pastaliņas,

Pērc man staltu cepurīt,

Šuj man svārkus, māmuliņa,

Skolā ieti man gribas!

         Sākot ar 2019. gada 7. februāri, katru ceturtdienu no plkst. 14.00 līdz 15.00 notiks topošo pirmklasnieku sagatavošanas nodarbības.  Pieteikties līdz 2019. gada 5. februārim. E-pasts: privatsakumskola@apollo.lv                                        

                                               Klases audzinātāja Ilze Orinska

 

Ziema

Man ļoti patīk ziema, 

Jo ar sniegu pilna tā.

Ar Ziemassvētku garu,

Šis gadalaiks ir klāt.

Amīrs Bhats, 4. klase

Ir decembris.

Sniegs krīt un krīt. Bērni ar vecākiem izbauda ziemas priekus. Ir prieks visu sirdīs.

Šajā mēnesī ir Ziemassvētki. Cilvēki sagādā eglītes. Viņi tās izrotā. Mājās cep piparkūkas.

Viss ir noslēpumains un kluss.

4. klases skolēni

 

Laime

Laime ir sajūta, kuru rada prieks. Prieks ir sajūta, kuru rada sajūsma.

Laime nav sajūsma par to, ka tu esi bagāts. Laime nav sajūsma, ka tu saņem lielāku kabatas naudu no vecākiem. Laime ir prieks, ka tu esi vesels un vari staigāt uz šīs zemes.

Laimīgs cilvēks iepriecina citus noskumušus cilvēkus. Ja tu redzi cilvēku, kurš ir noskumis, tad pasmaidi un viņš būs laimīgs.

Cilvēks nevar justies laimīgs par naudu, bet gan par to, ka ir vesels. Veselība un sava dzīvība ir svarīga, jo ja tev tā nebūs, tu pats nebūsi un nestaigāsi uz šīs zemes.

Es visiem novēlu būt laimīgiem, tādēļ ka dzīve ir jābauda un tā tev ir dota tikai viena!

A.E. Štorha 6. klases skolniece

Gaišu un mierpilnu Adventes laiku!

Man ir ideja!

Pieliekam vēl vienu krāsu klāt!

Bet kādu?

Zilu? Nē, tā jau ir!

Man vajag vēl padomāt vai vajag vēl krāsu.

Nē! Varavīksne jau ir skaista kā ir!

Varbūt smaidu uzlikt!

Lai visi smaidītu, kad skatās uz Varavīksni!

Luka Robaltss, 3.klase

Privātsākumskolas “Varavīksne” izstrādātais biznesa projekts “Kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai izaugsmei” ir saņēmis attīstības finanšu institūcijas ALTUM granta atbalstu. Piešķirtais grants ir Eiropas Sociālā fonda finansējums, ESF projekta Nr. 9.1.1.3/15/1/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

Projekta mērķis ir labiekārtot pirmsskolas izglītības vidi un ieviest jaunu pakalpojumu – Montessori pedagoģijas nodarbības, kā arī modernizēt pakalpojumu sniegšanas  procesu 1.-4. klasē.

Projekta īstenošanas termiņš – 2018. gada 31. decembris.