Esiet laipni aicināti Privātsākumskolas “Varavīksne”
mājas lapā!

Varavīksne – daudzkrāsains loks, radies saules stariem lūstot ūdens pilienos un atstarojoties.

 

Daudz laimes dzimšanas dienā “Varavīksne”!

 

Man ir ideja!

Pieliekam vēl vienu krāsu klāt!

Bet kādu?

Zilu? Nē, tā jau ir!

Man vajag vēl padomāt vai vajag vēl krāsu.

Nē! Varavīksne jau ir skaista kā ir!

Varbūt smaidu uzlikt!

Lai visi smaidītu, kad skatās uz Varavīksni!

Luka Robaltss, 3.klase


Privātsākumskolas “Varavīksne” izstrādātais biznesa projekts “Kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai izaugsmei” ir saņēmis attīstības finanšu institūcijas ALTUM granta atbalstu. Piešķirtais grants ir Eiropas Sociālā fonda finansējums, ESF projekta Nr. 9.1.1.3/15/1/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

Projekta mērķis ir labiekārtot pirmsskolas izglītības vidi un ieviest jaunu pakalpojumu – Montessori pedagoģijas nodarbības, kā arī modernizēt pakalpojumu sniegšanas  procesu 1.-4. klasē.

Projekta īstenošanas termiņš – 2018. gada 31. decembris.