Esiet laipni aicināti Privātsākumskolas “Varavīksne” mājas lapā!

 

Varavīksne – daudzkrāsains slūžas, starojums saules stariem lūstot ūdens pilienos un atstarojoties.

Skolas vīzija: Laimīgs bērns, kāds drošākais un apvienots vērstā vidē attīstītais savas personīgās spējas.

Darbības mērķis: plānotās mācību satura apguves ar mūsdienu aktualitātēm un reālo dzīvi, iesaistot izglītojamos daudzveidīgos praktiskos darbos.   

        

!!!

Darba organizācijas kārtība laika posmā 2021. gada 7. februāris-6. aprīlis:

 • 1.-6. klasei mācības notiek attālināti:
 • Savstarpējā saziņa ar skolēniem un vecākiem notiek e-klases e-pastā.
 • Izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā īsteno atbilstoši Valsts izglītības standartam, samazinot kopējo apgūstamo mācību satura apjomu līdz 30%, akcentējot būtiskākā satura un nozīmīgu pamatprasmju apguvi.
 • Skolēnu sasniegumu vērtēšana tiek organizēta saskaņā ar skolas izstrādāto kārtību.
 • 1.-4. klasē temata apguvei noteiktas 30% mācību stundas tiešsaistē, 10% skolēna pašvadīta mācīšanās un 60% konsultācijām.
 • 5., 6. klasē temata apguvei noteiktas 50% mācību stundas tiešsaistē, 10% skolēna pašvadīta mācīšanās un 40% konsultācijām.
 • Organizēt konsultācijas klātienē skolēniem, kuriem ir grūtības mācīties, kam ir tehnoloģiskas grūtības, kam nepieciešams psihoemocionāls atbalsts, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam, kā arī skolas absolventiem.
 • Konsultācijas var ierosināt vecāki vai noteikt pedagogi. Par konsultācijas apmeklējumu tiek veikts ieraksts e-klases individuālā darba žurnālā.
 • Konsultācijas laikā pedagogs un skolēns lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci.
 • Konsultācijas tiek organizētas ievērojot drošības noteikumus – pedagoga noteiktos laikos, ievērojot distancēšanos, nodrošinot telpu vēdināšana un virsmu dezinficēšana.
 • Ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā līdz plkst 15.00, ievieto e-klases dienasgrāmatā sadaļā “Uzdots” informāciju par stundas darbu – pieslēgšanās tiešsaistei, plānotā tēma, pašvadītas mācīšanās uzdevums vai konsultācijas laiki.

Pamats: * Ministru kabineta rīkojums Nr. 655, grozījumi Nr. 5, 4.02.2021.

!!!

Lūdzam ievērot valstī noteiktos epidemioloģijas drošības pasākumus COVID 19
infekcijas izplatības ierobežošanai!

Ar Kārtību kādā Privātsākumskola “Varavīksne” organizē mācību un audzināšanas darbu 2020./2021. mācību gadā, nodrošinot Covid-19 infekcijas ierobežošanu, var iepazīties
šeit: Darba organizācija 2021