Esiet laipni aicināti Privātsākumskolas “Varavīksne” mājas lapā!

Varavīksne – daudzkrāsains loks, radies saules stariem lūstot ūdens pilienos un atstarojoties.

Skolas vīzija: Laimīgs bērns, kurš drošā un uz sadarbību vērstā vidē attīstījis savas personīgās spējas.

Darbības mērķis: Nodrošināt mācību satura apguves saikni ar mūsdienu aktualitātēm un reālo dzīvi, iesaistot izglītojamos daudzveidīgā praktiskā darbībā.

 

Privātsākumskola “Varavīksne” sākot ar 2019. gada 7. augustu uzsāk projekta “Vides labiekārtošana izglītības satura pilnveidei, kas sekmētu bērna individuālo spēju attīstību” īstenošanu.

Projekta finansējuma avots Eiropas Sociālais fonds, identifikācijas Nr. 9.1.1.3./15/I/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”.

Projekta īstenošana nodrošinās mācību satura apguves saikni ar mūsdienu aktualitātēm un reālo dzīvi, iesaistot ikvienu bērnu daudzveidīgās praktiskās aktivitātēs.