Esiet laipni aicināti Privātsākumskolas “Varavīksne” mājas lapā!

 

Varavīksne – daudzkrāsains loks, kas radies, saules stariem lūstot ūdens pilienos un atstarojoties.

Skolas vīzija: Laimīgs bērns, kurš drošā un uz sadarbību vērstā vidē attīstījis savas personīgās spējas.

Darbības mērķis: Nodrošināt mācību satura apguves saikni ar mūsdienu aktualitātēm un reālo dzīvi, iesaistot izglītojamos daudzveidīgos praktiskos darbos.   

Gaišas domas, mīlestību, saticību un veselību 2022. gadā!

!!!

Darba organizācija sākot ar  2021. gada 15. novembri:

  1. Darbinieki var veikt darba pienākumus klātienē, ja ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
  2. Mācību procesu pirmsskolas izglītības grupās, 1.-4. klasēs un interešu izglītības grupās organizē klātienē.
  3. Mācību procesu 5., 6. klasē organizē četras dienas klātienē un vienu dienu nedēļā attālināti tiešsaistē.
  4. Skolēnu testēšanu organizē saskaņā ar sagatavoto sarakstu un Centrālās laboratorijas saskaņotiem laikiem.

Ja veicot testu tiek konstatēts pozitīvs rezultāts, tad:

  • skolas direktore saņem rekomendācijas no SPKC par karantīnas noteikšanu;
  • direktore ar rīkojumu nosaka tālāko rīcību;
  • klases audzinātāja informē klases vecākus e-pastos vai E-klasē.
  1. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu organizē saskaņā ar apstiprināto kārtību.

 

Pamats:  * Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības

                 pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”;

                * Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojums Nr. 720 “Par ārkārtas situācijas

                 izsludināšanau”;

* Direktores rīkojums Nr. 34/P, 11.11.2021.

!!!

 

Ar Kārtība, kādā tiek nodrošināti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pasākumi un organizēts mācību process Privātsākumskolā “Varavīksne”,  var iepazīties šeit: Kartiba-Covid-19-okt