Esiet laipni aicināti Privātsākumskolas “Varavīksne” mājas lapā!

 

Varavīksne – daudzkrāsains loks, kas radies, saules stariem lūstot ūdens pilienos un atstarojoties.

Skolas vīzija: Laimīgs bērns, kurš drošā un uz sadarbību vērstā vidē attīstījis savas personīgās spējas.

Darbības mērķis: Nodrošināt mācību satura apguves saikni ar mūsdienu aktualitātēm un reālo dzīvi, iesaistot izglītojamos daudzveidīgos praktiskos darbos.   

!!!

Drošības pasākumi 2021./2022. mācību gadā

  1. Darbinieki var piedalīties izglītības procesā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu.
  2. Darbinieki var veikt darba pienākumus bez sejas un deguna aizsargmaskām, ja ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.
  3. Skolēni var piedalīties klātienes mācībās ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 testu.
  4. Pirmsskolas audzēkņu vecāki bērnus var pavadīt līdz garderobei, ievērojot distancēšanos un nepārsniedzot uzturēšanās laiku līdz 15 minūtēm.
  5. 1. klases skolēnu vecāki var pavadīt bērnu līdz garderobei, ievērojot distancēšanos un nepārsniedzot uzturēšanās laiku līdz 5 minūtēm.
  6. Personas, kas ikdienā nestrādā un nemācās Privātsākumskolā “Varavīksne”, neatrodas tajā bez iepriekšējas vienošanās un saskaņojuma, skolas telpās ievēro distancēšanās principu, un lieto mutes un deguna aizsegu koplietošanas telpās.
  7. Mācību procesu skolā organizē saskaņā ar “Kārtība, kādā tiek nodrošināti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pasākumi un organizēts mācību process Privātsākumskolā “Varavīksne””.

Ar Kārtību kādā Privātsākumskola “Varavīksne” organizē mācību un audzināšanas darbu 2020./2021. mācību gadā, nodrošinot Covid-19 infekcijas ierobežošanu, var iepazīties
šeit: Kārtība_2021_2022