Esiet laipni aicināti Privātsākumskolas “Varavīksne” mājas lapā!

 

Varavīksne – daudzkrāsains slūžas, starojums saules stariem lūstot ūdens pilienos un atstarojoties.

Skolas vīzija: Laimīgs bērns, kāds drošākais un apvienots vērstā vidē attīstītais savas personīgās spējas.

Darbības mērķis: plānotās mācību satura apguves ar mūsdienu aktualitātēm un reālo dzīvi, iesaistot izglītojamos daudzveidīgos praktiskos darbos.   

!!!

Darba organizācijas kārtība no 2021. gada 12. aprīļa:

1.-6. klasei mācības notiek klātienē un attālināti:

  • Savstarpējā saziņa ar skolēniem un vecākiem notiek e-klases e-pastā.
  • Izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā īsteno atbilstoši Valsts izglītības standartam, samazinot kopējo apgūstamo mācību satura apjomu līdz 30%, akcentējot būtiskākā satura un nozīmīgu pamatprasmju apguvi.
  • Skolēnu sasniegumu vērtēšana tiek organizēta saskaņā ar skolas izstrādāto kārtību.
  • Klātienē tiek organizētas individuālas konsultācijas skolēniem, kuriem ir noteikti atbalsta pasākumi, kuriem nav atbilstošas tehnoloģiskas kvalitatīvam mācīšanās procesam, kam nepieciešams psihoemocionāls atbalsts, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam, kā arī skolas absolventiem. Konsultācijas var ierosināt vecāki vai noteikt pedagogi. Konsultācijās jāievēro veselības uzraudzība, distancēšanās, telpu vēdināšana, virsmu dezinficēšana.
  • Konsultācijas laikā pedagogs un skolēns lieto mutes un deguna aizsegu.
  • Līdz piecām stundām nedēļā izglītības process tiek organizēts skolas pagalmā vai ārpus skolas teritorijas līdz 10 skolēniem grupā.
  • Tiek organizētas iknedēļas klātienē strādājošo pedagogu testēšanas.
  • Ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā līdz plkst 15.00, ievieto e-klases dienasgrāmatā sadaļā “Uzdots” informāciju par stundas darbu – pieslēgšanās tiešsaistei, plānotā tēma, pašvadītas mācīšanās uzdevums vai konsultācijas laiki.

Pamats: * Ministru kabineta rīkojums Nr. 655, grozījumi Nr. 191, 1.04.2021.        

!!!

Lūdzam ievērot valstī noteiktos epidemioloģijas drošības pasākumus COVID 19
infekcijas izplatības ierobežošanai!

Ar Kārtību kādā Privātsākumskola “Varavīksne” organizē mācību un audzināšanas darbu 2020./2021. mācību gadā, nodrošinot Covid-19 infekcijas ierobežošanu, var iepazīties
šeit: Darba organizācija 2021