Esiet laipni aicināti Privātsākumskolas “Varavīksne” mājas lapā!

 

Varavīksne – daudzkrāsains slūžas, starojums saules stariem lūstot ūdens pilienos un atstarojoties.

Skolas vīzija: Laimīgs bērns, kāds drošākais un apvienots vērstā vidē attīstītais savas personīgās spējas.

Darbības mērķis: plānotās mācību satura apguves ar mūsdienu aktualitātēm un reālo dzīvi, iesaistot izglītojamos daudzveidīgos praktiskos darbiešus.    

       

        Darba organizācija laika posmā 2021. gada 25. janvāris – 7. februāris:

1) 1.-6. klasei mācības notiek attālināti:

  • Izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā īsteno atbilstoši Valsts izglītības standartam, samazinot kopējo apgūstamo mācību satura apjomu līdz 30%, akcentējot būtiskākā satura un nozīmīgu pamatprasmju apguvi.
  • 1.-4. klasē temata apguvei noteiktas 30% mācību stundas tiešsaistē, 10% skolēna pašvadīta mācīšanās un 60% konsultācijām.
  • 5., 6. klasē temata apguvei noteiktas 50% mācību stundas tiešsaistē, 10% skolēna pašvadīta mācīšanās un 40% konsultācijām.
  • Ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā līdz plkst 15.00, ievieto e-klases dienasgrāmatā sadaļā “Uzdots” informāciju par stundas darbu – pieslēgšanās tiešsaistei, plānotā tēma, pašvadītas mācīšanās uzdevums vai konsultācijas laiki.

Pamats: * Ministru kabineta rīkojums Nr. 655, grozījumi Nr. 5, 21.01.2021.

 

 

 

Lūdzam ievērot valstī noteiktos epidemioloģijas drošības pasākumus COVID 19
infekcijas izplatības ierobežošanai!
Ar Kārtību par darba organizāciju 2020./2021. mācību gadā var iepazīties
šeit:
 Drošības noteikumi 2020_2021