Interešu izglītības grupu, konsultāciju un individuālo nodarbību darba laiki

2019./2020. mācību gadā

Grupas nosaukums Diena Laiks
Fakultatīvi    
Tautiskās dejas, 1.-4. klase

Pedagogs: Ilze Orinska

Pirmdiena 13.20-14.00

 

Teātra mākslas pamati

Pedagogs: Ilze Orinska; Grēta Parfjonova

Otrdiena 14.00-14.40
Angļu valoda 3-6 gadus veciem bērniem;

Pedagogs: Marianna Mazurova

Trešdiena 12.40-13.20
Peldēšanas nodarbības, 1.-4. klase

Sporta skolas treneris

Trešdiena 14.00-14.40
Matemātika dzīvē-dabā 1.-3. klasei

Pedagogs: Vineta Tetere

Ceturtdiena 13.20-14.00

 

Krievu valodas klubiņš

Pedagogs: Marianna Mazurova

Ceturtdiena 14.00-14.40
Angļu valodas sarunvaloda

Pedagogs: Mārtiņš Balodis

Ceturtdiena 14.10-14.50

 

“Pirmie soļi basketbolā”, pirmsskola

Sporta skolas treneris

Otrdiena, piektdiena 9.30-10.00
Interešu izglītība    
Mākslas studija

Pedagogs: Grēta Parfjonova

Pirmdiena 15.00-15.40
Krievu valodas klubiņš, pirmsskola

Pedagogs: Marianna Mazurova

Otrdiena 15.00-15.40
Tautiskās dejas, pirmsskola

Pedagogs: Ilze Orinska

Otrdiena, ceturtdiena 16.15-17.00
Ansamblis 2-4 gadus veciem bērniem

Pedagogs: Aija Pinstere

Trešdiena 16.20-17.00
Ansamblis 4-6 gadus veciem bērniem

Pedagogs: Kristīne Inne

Ceturtdiena 15.00-15.40
Konsultācijas un privātas nodarbības    
Konsultācijas mācību priekšmetos 4.-6. klasei Pirmdiena – piektdiena Pēc pieraksta
Sākumskolas privātstundas Pirmdiena – piektdiena Pēc pieraksta
Klavierspēle, individuālas nodarbības Pirmdiena – piektdiena Pēc pieraksta
Montessori pedagoģijas nodarbības Pirmdiena, ceturtdiena Pēc pieraksta