fakultatīvo un Interešu izglītības grupu un radošu darbnīcu darba laiks

2017./2018. mācību gadā

Grupas nosaukums Diena Laiks
Ansamblis, pirmsskola Pirmdiena, trešdiena 1615-1700
Tautiskās dejas, pirmsskola Otrdiena, ceturtdiena 1630-1710
Tautiskās dejas, sākumskola Pirmdiena 1310-1350
Mākslas studija, 2-3 gadīgiem bērniem Pirmdiena 1610-1650
Mākslas studija, 2-3 gadīgiem bērniem Pirmdiena 1500-1540
Informātika, interešu izglītība Ceturtdiena 1320-1400
Angļu valoda, sarunvaloda Otrdiena 1400-1440
Angļu valoda, interešu izglītība Otrdiena 1400-1440
Krievu valodas klubiņš, sākumskola Ceturtdiena 1400-1440
Krievu valodas klubiņš, pirmsskola Ceturtdiena 1500-1540
Gleznošana, skolēniem un pieaugušajiem Trešdiena 1730-1930
Peldēšanas nodarbības Trešdiena 1400-1500