PRIVĀTSĀKUMSKOLA “Varavīksne”

Interešu izglītības pakalpojumu izcenojumi 2022./2023. mācību gadam

Nr. Pakalpojuma nosaukums Mācību maksa EUR
1. Mākslas studija, 5-6 gadus veciem bērniem un skolēniem 25,00 eiro mēnesī
2. Tautiskās dejas pirmsskola 25,00 eiro mēnesī
3. Montessori pedagoģijas nodarbības grupā 10,00 eiro nodarbība
4. Valodu klubiņi – Krievu valoda, Angļu valoda 25,00 eiro mēnesī
5. Šaha pulciņš 25,00 eiro mēnesī
6. Vasaras diennakts nometne ar pusdienām 300,00 eiro 10 dienas