PRIVĀTSĀKUMSKOLA “Varavīksne”

Interešu izglītības pakalpojumu izcenojumi 2021./2022. mācību gadam

Nr. Pakalpojuma nosaukums Mēneša maksa EUR Dienas cena

EUR

1. Mūzikas studija, 5-6 gadus veciem bērniem, skolēniem 20,00
2. Mākslas studija, 5-6 gadus veciem bērniem, skolēniem 20,00
3. Gleznošana, skolēniem un pieaugušiem 8,00
4. Tautiskās dejas pirmsskola/sākumskola 20,00
5. Montessori pedagoģijas nodarbības 8,00
6. Klavierspēle, individuālas nodarbības 8,00
7. Valodu klubiņi – Krievu valoda, Angļu valoda 20,00
8. Mācību priekšmetu fakultatīvi 20,00
9. Peldēšanas nodarbības 35,00 10,00
10. Vasaras dienas nometne, nodarbības un pusdienas, 10 dienas 250,00
11. Vasaras diennakts nometne, 7 dienas 350,00