PRIVĀTSĀKUMSKOLA “Varavīksne”

Interešu izglītības pakalpojumu izcenojumi 2019./2020. mācību gadam

Nr. Pakalpojuma nosaukums Mēneša maksa EUR Dienas cena

EUR

1. Ansamblis 15,00
2. Mākslas studija 15,00
3. Gleznošana 7,00
4. Tautiskās dejas pirmsskola/sākumskola 15,00/10,00
5. Montessori pedagoģijas nodarbības 6,50
6. Klavierspēle, individuālas nodarbības 8,00
7. Angļu valoda 15,00
8. Krievu valodas 15,00
9. Vācu valoda 15,00
10. Informātika 15,00
11. Peldēšanas nodarbības 8,00
12. Vasaras dienas nometne, nodarbības un ēdināšana 200,00