Informācija par nometni “Esi aktīvs, esi vesels.” 2022. gada 6.-17. jūnijā

 

Privātsākumskola “Varavīksne” kopš 1996. gada organizē vasaras nometnes Liepājas pilsētas un Kurzemes novada sākumskolas vecuma bērniem, nodrošinot:

 • saturīgu un lietderīgu brīvā vasaras laika pavadīšanu,
 • jaunu zināšanu un prasmju apguvi,
 • radošas, izglītojošas un sportiskas aktivitātes,
 • pašapkalposanās prasmju pilnveidi, patstāvīgu darbību,
 • veselīgu dzīvesveidu.

Norises vieta – Privātsākumskola “Varavīksne”

Slēgta vai atvērta

Dienas vai diennakts

Dalībnieku vecums – 6-10 gadi

Dalības maksa, nodarbības un pusdienas: 160,00 EUR

Tu gribi būt enerģisks, jautrs un vesels?

Vai Tu zini, kas tev ir jādara, lai tā būtu?

Tev ir daudz jākustas, jāsporto un katru dienu jāēd veselīgi.

Veselīgs dzīvesveids ir pareiza izpratne par to, kā dzīvot, strādāt, ēst, atpūsties un satikties ar citiem cilvēkiem.

Svarīgākie faktori, kas veido veselīgu dzīvesveidu, ir:

 • dienas režīms – pietiekams miega daudzums, sabalansēts darba un atpūtas laiks,
 • personiskā higiēna – rūpes par savu veselību un tīrību,
 • fiziskās aktivitātes – pietiekams sporta aktivitāšu daudzums ikdienā,
 • ēšanas ieradumi – veselīgs un sabalansēts uzturs,
 • savstarpējās attiecības – labu attiecību uzturēšana ar ģimenes locekļiem un draugiem.

Nometnē organizēsim:

 • Sportiskas aktivitātes svaigā gaisā;
 • Atraktīvas spēles;
 • Radošas nodarbības iepazīstot veselīgu uzturu;
 • Veselīgu našķu meistarklases;
 • Pārgājiens “Bārtas krasti”.

Piedaloties nometnes aktivitātēs, dalībnieki būs:

 • lietderīgi un veselīgi pavadījuši brīvo laiku,
 • papildinājuši savas esošās zināšanas un prasmes piedaloties izglītojošās un radošās nodarbībās,
 • iepazinuši jaunus draugus, pilnveidojuši savstarpējās saziņas prasmes.

Nometnes vadītāja: Ilze Orinska

Pieteikšanās: līdz 20. maijam, e-pasts: privatsakumskola@apollo.lv