Informācija par nometni jūlijā

Privātsākumskola “Varavīksne” kopš 1996. gada organizē vasaras nometnes Liepājas pilsētas un Kurzemes novada sākumskolas vecuma bērniem, nodrošinot:

 • saturīgu un lietderīgu brīvā vasaras laika pavadīšanu,
 • jaunu zināšanu un prasmju apguvi,
 • radošas, izglītojošas un sportiskas aktivitātes,
 • pašapkalpošanās prasmju pilnveidi, patstāvīgu darbību,
 • veselīgu dzīvesveidu,

Nometnes nosaukums – “Krievu valodas bagātība”

Norises laiks – 01.07.-12.07.2019.

Norises vieta – Privātsākumskola “Varavīksne”

Slēgta vai atvērta

Dienas vai diennakts

Dalībnieku vecums – 5-10 gadi

Dalības maksa: 140,00 EUR

Nometnē bērni tiks iepazīstināti ar krievu valodas bagātību un to kultūru. Labi un interesanti pavadot laiku, bērniem būs iespēja padziļināt savas svešvalodu prasmes – krievu valodu, uzzināt vairāk par citas valsts dzīvi un kultūru. Tiks izveidota “valodas vide”, kur bērni varēs pilnveidot savas valodas prasmes neformālā gaisotnē. Krievu valodu iepazīs un padziļināti apgūs ar grāmatu, teatrālu uzvedumu, lomu spēlēm un multiplikācijas filmu palīdzību.

Nometnei noslēdzoties dalībnieki būs apguvuši krievu valodas zināšanas un komunikācijas prasmes.

Piedaloties nometnes aktivitātēs, bērni būs:

 • lietderīgi pavadījuši brīvo laiku,
 • kļuvuši zinošāki krievu valodā, patstāvīgāki sarunvalodā,
 • papildinājuši savas esošās zināšanas un prasmes,
 • iepazinuši jaunus draugus, pilnveidojuši savstarpējās saziņas prasmes,
 • piedalījušies dažādās radošajās nodarbībās.
 • Noslēgumā būs iestudēts priekšnesums.

Visas šīs zināšanas dalībnieki apgūs:

 • dažādās sporta, valodas, radošās aktivitātes,
 • valodas nodarbībās,
 • jautros un izklaidējošos pasākumos,
 • aktivitātēs, kuras notiks ārpus telpām.

Nometnes vadītāja: Ilze Orinska

Informācija par nometni jūnijā

 

Privātsākumskola “Varavīksne” nu jau 24. reizi organizēs vasaras nometni Liepājas pilsētas un Kurzemes novada sākumskolas vecuma bērniem, nodrošinot:

 • saturīgu brīvā laika pavadīšanu dabā,
 • jaunu zināšanu un prasmju apguvi,
 • izzinošas, izglītojošas, radošas un sportiskas aktivitātes dabā,
 • pašapkalpošanās prasmju pilnveidi,
 • veselīgu dzīvesveidu,
 • īstus, aizraujošus piedzīvojumus dabā.

Nometnes nosaukums – ”Ekspedīcija 2019”

Norises laiks – 07.06.-14.06.2019.

Norises vieta – plānota Atpūtas bāzē “Draudzība”

Slēgta vai atvērta

Dienas vai diennakts

Dalībnieku vecums – 7-12 gadi

“Ekspedīcija 2019” ir diennakts nometne, kura uzņem dalībniekus vecumā no 7 – 10 gadiem. Interesentus gaida daudzveidīgas aktivitātes un piedzīvojumi dabā, jo praktiska darbošanās dabā attīsta radošumu, dod zināšanas un sagatavo bērnus reālajai dzīvei.

Jaunākie skolas vecuma bērni ir zinātkāri un izmanto visas sajūtas apkārtnes izpētei. Bērniem patīk arī justies kā pētniekiem un pirmatklājējiem, tādēļ svarīgi iesaistīt viņus tādās nodarbībās, kas ļauj tā justies.

Ekspedīcijas dalībnieki iejutīsies dabas pētnieku lomā un dosies tuvākā un tālākā ekspedīciju gājienā gar jūras krastu, vēros saulrietu, pētīs un izzinās dzīvo būtņu daudzveidību jūrā, vēros tās apkārtni. Mācīsies kurināt ugunskuru un gatavot dažādus našķus. Izzinās peļķu burvību, jūras mitro smilšu iespējas. Atpazīs atkritumus. Iepazīs pļavu, mežu, purvu, kā arī koku lapas, ķērpjus, citus augus un dabā sastopamos dzīvniekus.

Laikapstākļi šai nometnē nebūs šķērslis, lai dotos ekspedīcijā jebkuros laikapstākļos, gan ar kājām, gan ar velosipēdu, dalībnieki piedalīties orientēšanās aktivitātē.

Visas šīs zināšanas dalībnieki apgūs izglītojošās, izzinošās, pētnieciskās – ar dabu tuvinātās, radošās, sporta aktivitātēs.

Nometnes nobeigumā dalībnieki saņems apliecinājumu par ”Ekspedīcija 2019” apmeklējumu.

Visas šīs zināšanas dalībnieki apgūs izglītojošās, izzinošās, radošās, sporta aktivitātēs.

Nometnes vadītāja: Solvita Līduma

Dalības maksa: 250 eiro, 200 eur dalības maksa Liepājas administratīvā teritorijā dzīvojošiem.