Skola realizē:

  • licencētu vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības programmu; kods 01011111

  • Bērnu dārzā no 2 gadu vecuma, bērni apgūst pirmsskolas izglītību caur radošām, attīstošām rotaļām un organizētām nodarbībām

  • Estētikas skolā  no 2 gadu vecuma, bērni apgūst pasaules mācību caur dziesmām, vingrinot rociņu zīmēšanā, izjūtot sevi un citus dejā, iepazīstot savu valodu un saņemot priekšzināšanas angļu valodā

  • Logopēdiskā burtu skolā no 2 gadu vecuma, bērniem kuriem ir runas problēmas – logopēds, mūzikas un veselības mācības pedagogs, palīdz attīstīt savstarpējās komunikācijas prasmes un sagatavoties skolai

  • Mazuļu skolā no 1,5 gadu vecuma, reizi nedēļā, bērniem veido pirmo priekšstatu par izglītības iestādi – bērna pozitīvu attieksmi, drošības sajūtu un uzticēšanos pret to. Komunikāciju un saskarsmju pasaulē bērnus ievada sadarbībā ar mammu