Pirmsskolas izglītības grupas “Mārītes” dienas režīms

700 – 1000       Pulcēšanās, sarunas ar vecākiem, gatavošanās brokastīm

900 – 920         Brokastis

920 – 930         Zobu tīrīšana

930 – 1045       Rotaļnodarbības

1045 – 1110     Ģērbšanās pastaigai

1110 – 1200     Aktivitātes svaigā gaisā

1200 – 1220     Noģērbšanās, drēbju sakārtošana skapī, roku mazgāšana

1220 – 1300     Pusdienas

1300 – 1330     Zobu tīrīšana, gatavošanās diendusai

1330 – 1500     Diendusa

1500 – 1530     Pamošanās, ģērbšanās, roku mazgāšana

1530 – 1600    Launags

1600 – 1800   Bērnu patstāvīgā darbība, sarunas ar vecākiem, telpu sakopšana, atvadīšanās

 

Pirmsskolas izglītības grupu “Podziņas”, “Pelītes”

dienas režīms

700 – 930         Pulcēšanās, sarunas ar vecākiem, rotaļas

840 – 910         Gatavošanās brokastīm – Brokastis

910 – 920         Zobu tīrīšana

930 – 1100       Rotaļnodarbības

1100 – 1120     Ģērbšanās pastaigai

1120 – 1210     Aktivitātes svaigā gaisā

1210 – 1230     Noģērbšanās, drēbju sakārtošana skapī, roku mazgāšana

1230 – 1300     Pusdienas

1300 – 1330     Zobu tīrīšana, gatavošanās diendusai

1330 – 1500     Diendusa

1500 – 1540     Pamošanās, ģērbšanās, roku mazgāšana

1540 – 1600     Launags

1600 – 1900     Bērnu patstāvīgā darbība, sarunas ar vecākiem, telpu sakopšana, atvadīšanās