Iekšējās kārtības noteikumi pirmsskolā

 

Lai nodrošinātu katram bērnam drošu sadarbības vidi

un savām personīgām spējām atbilstošu izaugsmi

 1. Jāievēro drošības noteikumi:
 • Nedrīkst nākt uz bērnu dārzu ar slimības pazīmēm
 • Vecākiem jāievēro valstī noteiktās distancēšanās prasības
 • Jāievēro personīgā higiēna
 • Saziņai ar bērnu dārzu jāizmanto 63426918
 1. Jāievēro dienas režīms. Ierasties bērnu dārzā ne vēlāk kā 9.25.

8.00-9.25         Pulcēšanās

8.30-9.25         Brokastis, zobu higiēna  Katrai grupiņai 20 minūtes          

9.30-12.10       Nodarbības saskaņā ar nodarbību sarakstu.

Aktivitātes svaigā gaisā

11.30-12.25        Pusdienas, zobu higiēna Katrai grupiņai 20 minūtes

13.00-15.00        Diendusa

15.00-15.40        Pamošanās, ģērbšanās

15.30-16.20     Launags, zobu higiēna Katrai grupiņai 20 minūtes

16.00-18.00     Rotaļnodarbības, radošā darbība

Ja Jums nepieciešams atvest bērnu agrāk, tad tas jāpiesaka audzinātājai un no 7.00 Jūsu bērnu sagaidīs auklīte. Jāpiesaka personīgi vai zvanot uz Nr. 63426918

Ja nepieciešams bērnam uzturēties bērnu dārzā pēc 18.00, tad savlaicīgi informējot audzinātāju personīgi vai zvanot uz Nr. Nr. 63426918, auklīte pieskatīs Jūsu bērnu līdz 19.00.

 1. Vecākiem jāuzņemas atbildība par bērna veselības stāvokli ierodoties bērnu dārzā. Dienas laikā bērna veselības stāvokli pēc ārējām pazīmēm nosaka audzinātāja, konsultējoties ar medmāsu.
 2. Ja sliktas pašsajūtas dēļ bērnam ir nepieciešamība doties uz mājām, vecākus pa telefonu informēs audzinātāja.
 3. Vecākiem savlaicīgi jāinformē, ja bērns neieradīsies bērnu dārzā zvanot uz 63426918. Pēc slimošanas ir nepieciešama ārsta zīme, kura apstiprina, ka bērns ir vesels un var apmeklēt bērnudārzu.  Par citiem kavējumiem nepieciešams vecāku iesniegums, ja vēlaties saņemt pašvaldības līdzfinansējumu.
 4. Grupiņā jābūt maiņas apģērbam un apaviem.
 5. Sporta nodarbībās jāģērbj sporta tērps un sporta apavi.

Piektdienās tiek veikta garderobes plauktu uzkopšana higiēnas nodrošināšanai, tādēļ plaukti ir jāatbrīvo no apģērba.

 1. Svinīgos pasākumos jāģērbj balts/tumšs apģērbs.
 2. Pastaigām svaigā gaisā jābūt sezonai atbilstošam apģērbam.
 3. Personīgās rotaļlietas, grāmatas un citas lietas paliek mājās.
 4. Telpās nedrīkst ievest dzīvniekus. Ne visi bērni mīl dzīvniekus, daudzi no tiem pat baidās, bet dažiem bērniem ir alerģija uz dzīvnieku spalvu.

Vecāku līdzdalība bērna izaugsmē ir nozīmīga,

tādēļ informējiet par to, kas mums būtu svarīgi zināt!