Iekšējās kārtības noteikumi pirmsskolā

 

Lai nodrošinātu katram bērnam drošu sadarbības vidi

un savām personīgām spējām atbilstošu izaugsmi

  1. Jāievēro dienas režīms. Ierasties bērnu dārzā ne vēlāk kā 9.25.

8.00-9.25             Pulcēšanās

9.00-9.25             Brokastis, zobu tīrīšana

9.30-12.10           Nodarbības saskaņā ar sarakstu. Aktivitātes svaigā gaisā

12.10-13.00           Pusdienas, zobu tīrīšana, gatavošanās diendusai

13.00-15.00           Diendusa

15.00-15.40           Pamošanās, ģērbšanās

15.40-16.00         Launags

16.00-18.00         Rotaļnodarbības, radošā darbība

Ja Jums nepieciešams vest bērnu agrāk, tad tas jāpiesaka un no 7.00 Jūsu bērnu sagaidīs auklīte. Ja nepieciešams bērnam uzturēties bērnu dārzā pēc 18.00, tad savlaicīgi informējot, auklīte pieskatīs Jūsu bērnu līdz 18.55.

  1. Vecākiem jāuzņemas atbildība par bērna veselības stāvokli ierodoties bērnu dārzā. Dienas laikā bērna veselības stāvokli pēc ārējām pazīmēm nosaka audzinātāja, konsultējoties ar medmāsu.
  2. Ja sliktas pašsajūtas dēļ bērnam ir nepieciešamība doties uz mājām, vecākus pa telefonu informēs audzinātāja.
  3. Vecākiem savlaicīgi jāinformē, ja bērns neieradīsies bērnu dārzā. Pēc slimošanas ir nepieciešama ārsta zīme, kura apstiprina, ka bērns ir vesels un var apmeklēt bērnudārzu. Par citiem kavējumiem nepieciešams vecāku iesniegums. Dežūradministratora Nr. 63426918.
  1. Grupiņā jābūt maiņas apģērbam un apaviem.
  2. Sporta nodarbībās jāģērbj sporta tērps un sporta apavi.
  3. Svinīgos pasākumos jāģērbj balts/tumšs apģērbs.
  4. Pastaigām svaigā gaisā jābūt sezonai atbilstošam apģērbam.
  5. Bērnam jāuzņemas atbildība par savām personīgām mantām. Grupiņā nedrīkst ienest agresīvas rotaļlietas.
  6. Grupiņas telpās nedrīkst ievest dzīvniekus. Ne visi bērni mīl dzīvniekus, daudzi no tiem pat baidās, bet dažiem bērniem ir alerģija uz dzīvnieku spalvu.

Vecāku līdzdalība bērna izaugsmē ir nozīmīga,

tādēļ informējiet par to, kas mums būtu svarīgi zināt!