Pirmsskolā izmantojamo mācību līdzekļu saraksts 2017./2018.m.g.

 1. Mācību burtnīca: Gunta Anuška „Burtu gudrības”, Apgāds Zvaigzne ABC
 2. Mācību grāmata: Pirmā lasāmgrāmata “Krāsainā pasaule”, Apgāds Zvaigzne ABC
 3. Mācību grāmata “Lielā grāmata mazajiem”, Apgāds Zvaigzne ABC
 4. Darblapas: Z.Anspoka, E.Birzgale, I.Dzērve, I.Helmane, I.Leite. ”Sākam mācīties! Pirmās grāmatas darblapas ”, Apgāds Lielvārds
 5. Darba lapas: Jautrā zīmulīša uzdevumi. Burti un vārdi. I.Ikale, Apgādes Zvaigznes ABC
 6. Darba burtnīca. Rūtiņraksti. Zīmē rūtiņās! V.Lēnerte Apgādes Zvaigznes ABC
 7. Mācību grāmata: Z.Anspoka, E.Birzgale, I.Dzērve, I.Helmane, I.Leite. “Sākam mācīties pirmā grāmata”. Lielvārds
 8. Mācību grāmata: Raibā pasaule “Mana grāmata”. G.Andersone, R.Arājs, V.Drulle, I.Ikale, E.Krastiņa, E.Volāne. Apgādes Zvaigznes ABC
 9. Mācību grāmata: E.Krastiņa, E. Limanoviča, E.Drelinga, E.Volāne ”Praktiskā matemātika 1.klasei”, Apgāds Zvaigzne ABC
 10. Grāmata. Skaņu un burtu atslēdziņa. I.Reisona, I.Taurēna. Apgāds Zvaigznes ABC
 11. Darba burtnīca. Burti un vārdi. Treniņburtnīca. I.Putre Apgāds Zvaigznes ABC
 12. Grētas Parfjonovas izstrādātie materiāli pēc Montessori pedagoģijas
 13. Līgas Vītoliņas izstrādātie materiāli
 14. Šternfelde “Sīkās motorikas attīstīšana pirmsskolas vecuma bērniem”, Pētergailis
 15. Rasma Karlovska, Una Martinsone “Vingrojumi” iztēles un fizisko spēju attīstībai.
 16. Hadaņonoka, L. Hadaņonoka “Kā raisās valodiņa”
 17. Anita Irša, Maija Laukmane. “Krāsainie cipari”
 18. Baiba Brice “Skaņu pasakas un ritma rotaļas” Apgāds Zvaigzne ABC
 19. Brice “100 + 1 dziesmiņa” Lpmia
 20. Brice “Rotaļas ar ritmiem” pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija
 21. Līvija Baļčūne “Vāru, vāru putriņu” Apgāds Zvaigzne ABC
 22. Agrita Strauta, Guntra Čukure “ Mazā rūķa lielu darbi” Pētergailis 2006
 23. Brice “ Pirkstiņu rotaļas” RaKa, 2017