Pirmsskolas rotaļnodarbību saraksts 2020./2021. m. g.

Grupai “Mārītes” 2 – 4 gadīgiem bērniem

Programmas kods: 01011111

Nedēļas dienas Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Integrētie mācību priekšmeti Valodu joma, dabaszinātņu joma, sociālā un pilsoniskā joma
Veselības un fiziskās aktivitātes joma (grupā) Matemātikas joma Matemātikas joma Valodu joma Veselības un fiziskās aktivitātes joma (zālē)
Tehnoloģiju joma Dabaszinātņu joma Tehnoloģiju joma Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma
Veselības un fiziskās aktivitātes joma (dabā) Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma Veselības un fiziskās aktivitātes joma (dabā) Veselības un fiziskās aktivitātes joma (dabā) Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma

Pirmsskolas pedagogi:  Inta Millere, Anna Katrīna Lieģeniece, Grēta Parfjonova

Grupai “Bitītes” 4 – 6 gadīgiem bērniem

Programmas kods: 01011111

Nedēļas dienas Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Integrētie mācību priekšmeti Valodu joma, dabaszinātņu joma, sociālā un pilsoniskā joma
Matemātikas joma Veselības un fiziskās aktivitātes joma (telpā) Matemātikas joma Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma Veselības un fiziskās aktivitātes joma (telpā)
Tehnoloģiju joma Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma Dabaszinātņu joma Tehnoloģiju joma Valodu joma
Veselības un fiziskās aktivitātes joma (dabā) Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma Veselības un fiziskās aktivitātes joma (dabā) Veselības un fiziskās aktivitātes joma (dabā) Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma

Pirmsskolas pedagogi: Grēta Parfjonova, Madara Eisāne, Ginta Herbsta, Līga Vītoliņa