Privātsākumskolas “Varavīksne” pasākumi

2018./2019. m.g. 2.semestris

Janvāris

11. Runas konkurss “Zvirbulis 2019” skolas 2. kārta

16. Tematiskā diena pirmsskolā

Februāris

 18. Runas konkurss “Zvirbulis 2019” pilsētas kārta 1. – 4. klasei

 19. Runas konkurss “Zvirbulis 2019” pilsētas kārta 5. – 6. klasei

 28.  Projekta darba prezentācijas pirmsskolā

Marts

 Projekta darba prezentācijas sākumskolā

21. Nakts skolā – Liepājas dzimšanas diena

22. Vecvecāku diena pirmsskolas grupā “Mārītes”

29. Tautu deju koncerts Klaipēdā

30. Tautu deju koncerts LOC (pirmsskola, sākumskola)

Aprīlis

5. Vecvecāku diena pirmsskolas grupās “Podziņas”, “Pelītes”

11. Tautu deju skate (sākumskola)

17. Lieldienu pasākumi

Maijs

2. – 3. Sākumskolas 1. – 6. klases skolēnu ekskursija

15. Ģimenes dienas koncerts

24. Pirmsskolas izlaidums

25. Deju lielkoncerts– Latvju Bērni danci veda (sākumskola)

31. Liecību izsniegšana

31. Sākumskolas izlaidums

Jūnijs, jūlijs, augusts

 1. 06. Ģimenes dienas pasākums dejotājiem (sākumskola)

Vasaras nometnes