Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 2-3 gadīgiem bērniem

Mēneša tēma: Reiz pasakā.

Ziņa bērnam: Pasaku tēli un viņu piedzīvojumi raisa iztēli un rosina dramatizēt.

Mēneša sasniedzamais rezultāts: Prot izdomāt un izstāstīt pasaku, sakārtojot notikumus loģiskā secībā. Iejūtas pasaku tēlu lomās un tās dramatizē, secīgi attēlojot pasakas sižetu.

Caurviju prasme: Sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, kritiskā domāšana un problēmrisināšana.

Februāris

Mācību jomas Sasniedzamais rezultāts Piezīmes
Valodu Mācīties vērsties vārdiski vai ar darbību pēc palīdzības pie pieaugušā. Uzmanības noturības spēle “Kas mainījies?” (klausoties stāstu par Jānīti).  Saista sevi ar savu vārdu un ķermeni. Rosināt stāstīt par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto. Liepājas Latviešu biedrības namā teātra izrāde ”Kur dziesmiņa jeb ziemīšu detektīvs”
Sociālā un pilsoniskā Rosināt patstāvīgi iesaistīties citu bērnu rotaļās un spēlēs. Redz drauga vajadzības un steidzas tam palīgā (ģērbšanās, galda klāšana). Mācīties pareizi turēt un lietot galda piederumus.  
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Gatavo sāls mīklu tajā veido plaukstas nospiedumu.  Spēles ar kastaņiem :uz galda izliek kastaņus ar otro un trešo pirkstu izsoļo līču loču. Rosināt piebalsot pieaugušā dziedājumam: B. Brice “Re kāds es!”, kā arī piedalīties kustību rotaļās: I. Circene “Pavāru rotaļa”, I. Circene “Kurpnieku rotaļa”.  
Dabaszinātņu Pastaigas laikā salasītiem kociņiem konstruē cilvēciņu (kustībā). Izliek ritmu pēc parauga no dabas materiāliem. Rosināt praktiskā darbībā novērot iežu un ūdens īpašības (šķidrs, ciets).  
Matemātikas Strādā ar” gadalaiku puķi”. Saskaita, cik katrā gadalaikā mēnešu un cik to ir kopā; saliek matemātisko darbību no skaitļu kociņiem (kastaņi žagariņi). Mācīties atšķirt priekšmetu apaļas un stūrainas formas apkārtējā vidē. Rosināt praktiskā darbībā nosaukt priekšmetu skaitu pieci apjomā. Pilnveidot praktiskā darbībā atšķirt jēdzienus uz, zem, pie, aiz.  
Tehnoloģiju Rosināt aplicēt dažādus gadalaikus , izmantojot burzītas krāsainas salvetes, kreppapīru (balts- ziema, zaļu- pavasaris, dažādas krāsa – rudens, dzeltena- vasara).

Rosināt mācīties un veltnēt starp plaukstām sāls mīklu.

 
Veselības un fiziskās aktivitātes Izmanto apkārtnē esošo vidi un ļaut veikt kustību uzdevumus bērnam pieņemamā tempā (skriet  kolonā viens aiz otra, lekt jūras malā pāri gliemežvākiem, noturēt līdzsvaru). Rosināt ripināt bumbu noteiktā virzienā. Mācīties padot priekšmetus viens otram pa apli.  

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 4-5 gadīgiem bērniem

Mēneša tēma: Reiz pasakā.

Ziņa bērnam: Pasaku tēli un viņu piedzīvojumi raisa iztēli un rosina dramatizēt.

Mēneša sasniedzamais rezultāts: Prot izdomāt un izstāstīt pasaku, sakārtojot notikumus loģiskā secībā. Iejūtas pasaku tēlu lomās un tās dramatizē, secīgi attēlojot pasakas sižetu.

Caurviju prasme: Sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, kritiskā domāšana un problēmrisināšana.

Februāris

Mācību jomas Sasniedzamais rezultāts Piezīmes
Valodu Ieinteresēti klausās pedagoga stāstījumā, lasījumā. Atbild uz jautājumiem par teksta saturu. Jautā par ilustrācijās redzamo. Nosauc darbojošās personas. Stāsta par darbojošos personu emocijām un darbībām. Nosauc priekšmetus, dzīvas būtnes, to īpašības un darbības. Izvēlas sev interesējošu grāmatu vai žurnālu un atrod tajā pazīstamus burtus.

Sacer īsus stāstus par sev interesējošu tēmu, sakārtojot notikumus loģiskā secībā. Piedalās kopīgas pasaku grāmatas veidošanā (pasakas izdomāšana, uzrakstīšana, ilustrāciju veidošana, grāmatas noformēšana).

Atdarina pieaugušā rakstīšanas darbības, raksta burtu elementus (svītra, lociņš, ovāls, pusovāls, cilpa).

Aicinām piedalīties Omniva labdarības akcijā “Ziedo pasakas” *(sīkāk skatīt zemāk)
Sociālā un pilsoniskā Vēro cilvēkus saskarsmē. Atdarina labu rīcību, piemēram, palīdz citiem, dalās ar rotaļlietām. Saskata labu un sliktu rīcību, stāsta par to. Sliktas saskarsmes gadījumā sniedz emocionālu un praktisku atbalstu citam bērnam vai lūdz citu bērnu palīdzību.

Zina, kur katrai lietai telpā jāatrodas. Turpina mācīties nolikt vietā paņemtās lietas.

Piedalās svētku sagatavošanā izglītības iestādē. (Valentīndiena)

14.02. Valentīndienas pasākums grupā.

Sarkans apģērbs/akcents apģērbā.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Klausās Ineses Zanderes dzejoli “Pastaiga”. Atbild uz jautājumiem par dzirdētā dzejoļa saturu. Runā dzejoli kopā ar skolotāju pēc tam mēģina patstāvīgi runāt dzejoli. Mācās ilustrēt dzejoli, kā arī veidot atpilstošas ilustrācijas pašu radītai pasakai.

Vēro mākslas darbu, kādu dabas objektu vai priekšmetu un rod ideju radošam darbam. Rada un īsteno ieceri – iejūtas noskaņā, izsaka emocijas, vēro un attēlo novēroto un pieredzēto, eksperimentē, spēlējas mākslinieciskajā darbībā. Eksperimentē ar krāsām, līnijām, laukumiem, formām.

Iejūtas pasakas tēlu lomās un dramatizē pasaku. Sagatavo nepieciešamās dekorācijas pašu iestudētai izrādei.

24.-28.02. Projektu/tematiskā nedēļa
Dabaszinātņu Darbojas kopā ar pieaugušo (laista telpaugus). Klausās stāstu Lietaskoks un Vietaskoks, mācās, ka mežs mums ir visapkārt – arī grāmatu lapās un rotaļlietu kastēs. Stāsta par koka kā materiāla īpašībām, kādas koka lietas atrodamas grupiņā. Mācās par saudzīgu attieksmi pret mežu un resursu saprātīgu izmantošanu.  
Matemātikas Praktiski darbojas ar dažāda garuma, platuma un ietilpības priekšmetiem (uzliek, ieliek). Izsaka vārdos savu vērojumu, lietojot jēdzienus garš/īss, plats/šaurs. Mēra garumu un ietilpību ar nosacīto mēru.

Turpina mācīties saskatīt, atpazīt ciparus apkārtējā vidē, tos uzrakstīt. Praktiskā darbībā doto skaitli dala divos mazākos skaitļos, veidojot skaitļa sastāva dažādas variācijas (skaitļu mājiņas).

 
Tehnoloģiju Izvēlas papīru, tekstilmateriālus un tehnoloģiskos paņēmienus. Stāsta par drošības noteikumiem. Vienmērīgi noklāj ar līmi savienojamās detaļas. Izmanto materiālam atbilstošu līmi. Piespiež uzlikto detaļu un pārliecinās, vai tā ir pielīmēta.Piedalās ēdienu gatavošanā kopā ar pieaugušo.  
Veselības un fiziskās aktivitātes Sev un citiem drošā veidā pārvietojas pa dažādām šķēršļu joslām, izvēloties situācijai atbilstošu šķēršļa pārvarēšanas veidu. Piedalās kustību rotaļās, apvienojot, soļošanu, skriešanu, lekšanu, rāpošanu, notur līdzsvaru. Pārvieto priekšmetus, izvēloties darbības veidu atbilstoši situācijai (padod, tver, ripina, met, vada, sper). Ar prieku iesaistās nodarbībās telpās un ārā un veido veselīga dzīvesveida ieradumus, apzinoties riskus veselībai un mācoties tos novērst.  

* Ja Jums mājās ir nevajadzīgas pasaku grāmatas labā stāvoklī, aicinām tās nest uz grupiņu līdz 24.02.2020. Mēs tās iesaiņosim un caur Omniva pakomātu kopīgi nosūtīsim uz SOS bērnu ciemati Latvijā, atbalstot asociācijas paspārnē esošās ģimenes ar bērniem. Paldies!

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 5-6 gadīgiem bērniem

Mēneša tēma: Reiz pasakā.

Ziņa bērnam: Pasaku tēli un viņu piedzīvojumi raisa iztēli un rosina dramatizēt.

Mēneša sasniedzamais rezultāts: Prot izdomāt un izstāstīt pasaku, sakārtojot notikumus loģiskā secībā. Iejūtas pasaku tēlu lomās un tās dramatizē, secīgi attēlojot pasakas sižetu.

Caurviju prasme: Sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, kritiskā domāšana un problēmrisināšana.

Februāris

Mācību jomas Sasniedzamais rezultāts Piezīmes
Valodu Piedalās sarunā, stāsta par pieredzēto, izsaka savas domas, idejas, izjūtas, rīcību. Izvērtē dažādas ikdienas dzīves situācijas, salīdzina ar pasakās dzirdēto. Klausās tekstu, nosauc tajā darbojošās personas, atstāsta notikumus. Izdomā savu stāstu un izstāsta to. Bērns novērtē savu stāstīšanas prasmi.

Veic dažādus rakstiskos darbus ( zīmē līnijas, burtu elementus, burtus, vārdus ) baltā, līniju un rūtiņu lapā, atbilstoši bērna spējām.

Lasa un saprot ikdienas situācijās un mācību procesā biežāk lietojamus vārdus. Atšķir skaņas pēc skanējuma (piem. Īss vai garš patskanis).

 
Sociālā un pilsoniskā Vēro cilvēkus saskarsmē. Runā, stāsta par savām un cita emocijām, izjūtām, ikdienas situācijās. Turpina mācīties paust emocijas un pārvaldīt uzvedību.

Pievērš uzmanību labas un sliktas rīcības piemēriem ikdienas situācijās. Skaidro un atšķir labu rīcību no sliktas, vajadzības gadījumā sniedz atbalstu  citam bērnam (emocionālu vai praktisku).

Piedalās svētku sagatavošanā izglītības iestādē. (Valentīndiena)

14.02. Valentīndienas pasākums grupā
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Klausoties pasakas, atbild uz jautājumiem par tēlu dažādību, rīcību. Prognozē dažādas rīcības sekas ar personīgo veselību un drošību saistītās ikdienas situācijās. Stāsta, kā rīkotos nedrošā situācijā.

Vēro mākslas darbus, kādu dabas objektu vai priekšmetu, mēģinot saskatīt mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus un to izteiksmīgumu ( noskaņu, raksturs).Stāsta par redzēto un izjusto, iztēlojas darbības, notikumus un vidi, saistot stāstījumu ar savu pieredzi.

Radošajā darbībā izmanto daudzveidīgus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus (krāsu, tekstūru, laukums,forma, līnija, punkts). Stāsta par saviem novērojumiem, izjūtām, atklājumiem,izvēlēm, šaubām, radošajā procesā.

 

27.02. plkst.17.30.

Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce.

Dabaszinātņu Pastaigas laikā vēro dažādus dabas objektus, pārmaiņas tuvākajā apkārtnē, stāsta par novēroto. Izprot kā laikapstākļi ietekmē dažādas norises dabā (pagalmā – slieku atstātās pēdas, lietus lāšu pārvērtības peļķē (kāpēc veidojas burbuļi), asnu dažādība u.c.)

Pauž pozitīvu attieksmi pret jebkuriem laikapstākļiem.

Iesaistās tuvākās apkārtnes sakopšanas darbos. Sakārto savu darba vietu, kā arī palīdz citiem sakārtot telpu pēc kopīgi veikta darba, pasākuma.

 
 

 

 

 

Matemātikas

Praktiskā darbībā veido skaitļa 10 sastāva  dažādas variācijas ( 10 satāv, piemēram, no 4,4,2 vai 1,9). Sadzīves situācijās saskata cipara, ģeometrisko figūru formas līdzību ar kādu priekšmetu vai dabas objektu.

Ikdienā veicot dažādas darbības ar priekšmetiem vai pārvietojoties, nosauc objektu atrašanās vietu telpā un plakne, lietojot vārdus –  virs, zem, pie, aiz, blakus, pa labi, pa kreisi.

 
Tehnoloģiju Izvēlas papīru, tekstilmateriālus, darba piederumus un tehnoloģiskos paņēmienus. Īsteno savu ieceri vai nu patstāvīgā darbībā, vai sadarbojoties ar citiem. Prot pastāstīt kādi drošības noteikumi jāievēro, stāsta par sava darba galarezultātu, kas izdevās, kas sagādāja, grūtības, ko nākamreiz darītu citādi.  
Veselības un fiziskās aktivitātes Sev un citiem drošā veidā pārvietojas pa dažādām šķēršļu joslām, izvēloties situācijai atbilstošu šķēršļa pārvarēšanas veidu. Piedalās kustību rotaļās, apvienojot, soļošanu, skriešanu, lekšanu, rāpošanu, notur līdzsvaru. Pārvieto priekšmetus, izvēloties darbības veidu atbilstoši situācijai (padod, tver, ripina, met, vada, sper). Ar prieku iesaistās nodarbībās telpās un ārā un veido veselīga dzīvesveida ieradumus, apzinoties riskus veselībai un mācoties tos novērst.