Mēneša attīstošais uzdevums: Pilnveidot bērna uztveri, novērošanas spējas, izzinot apkārtējo pasauli.
Mēneša tēma: Pavasaris.
Nedēļas tēma:Pavasaris.

18. – 22.03.2019.

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums  2- 3 gadīgiem bērniem

Nodarbības Nodarbību plānojums
Sociālās zinības un ētika iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm Mācēt ar cieņu izturēties pret (vecmāmiņām, vectētiņiem), pieaugušiem cilvēkiem. Prast pārvarēt grūtības, sasniedzot savas darbības rezultātu.
Dabaszinības  – iepazīstināšana ar dabu; orientēšanās apkārtnē – vērojumi Attīstīt prasmes grupēt dabā sastopamos objektus pēc krāsas, formas, lieluma, kustīguma, nekustīguma.
Latviešu valoda – runas attīstība; iepazīstināšana ar literatūru un folkloru; lasītprasme; rakstītprasme Nostiprināt apgūto vārdu krājumu no iepriekš apgūtām tēmām. Atkārtot aprakstošas mīklas.
Matemātika – matemātisko priekšstatu veidošana Mācīties orientēties plaknē. Turpināt apgūt jēdzienus – pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju.
Mājturība un tehnoloģijas – aplicēšana; konstruēšana; rokdarbi; manipulācijas ar priekšmetiem Vingrināties uzklāt svētku galdu (galda kartes salikšana)
Vizuālā māksla – zīmēšana; veidošana Krāsot, līmēt apsveikumu vecvecākiem. Atbalstīt velmi radoši zīmēt.
Fiziskā izglītība un veselībakustību attīstība svaigā gaisā; kustību attīstība Apzināties un pielietot savas ķermeņa daļas. Izrādīt interesi un velmi aktīvi darboties vecvecāku pasākumā.
Mūzika Mūzikas klausīšanos apvienot ar kustību priekšnesumu. “Maziņš biju”, “Kaķīts mans”, “Nāc ar mani dejot”.

22.03.2019. plkst. 17.30 Vecvecāku pēcpusdiena.

Mēneša attīstošais uzdevums: Pilnveidot domāšanas operācijas – salīdzināšanu, vispārināšanu.
Mēneša tēma: Pavasaris.
Nedēļas tēma: Mana pilsēta.

18.03. – 22.03.2019.

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 4 gadīgiem bērniem

Nodarbības Nodarbību plānojums
Sociālās zinības un ētikaIepaz. ar apkārtni un sabiedriskām dzīves norisēm. Rosināt saudzēt apkārtējo vidi, citu lietas, apzinoties to vērtību. Stiprināt patriotismu, piederība sajutu savai pilsētai Liepājai.
DabaszinībasIepazīšanās ar dabu, Orientēšanās apkārtnē – vērojumi Mācīties orientēties apkārtējā vidē – Liepājas rožu laukums, Liepājas pludmale, Liepājas tirgus, Liepājas ostmala – nosaukt Liepājas ievērojamākās vietas.
Latviešu valodaRunas attīstība, Iepaz. ar literatūru un folkloru, rakstītprasme, lasītprasme. Atkārtot skaitāmpantiņu “Mārīte pa roku lien”.  Rosināt lietot īpašības vārdus, kas raksturo pilsētu. Aktivizēt vārdu krājumā apstākļa vārdus – aiz muguras, priekšā, uz priekšu, atpakaļ. Atkārtot jēdzienus – zem aiz, pie, uz.

 

Matemātika Vingrināt saskatīt apkārtnē esošās ģeometriskās formas, figūras. Attīstīt spēju apvienot priekšmetus pēc ārējām īpašībām – krāsas, lieluma, formas (attīstīt vispārināšanu).
Mājturība un tehnoloģija – aplicēšana, konstruēšana, rokdarbi. Veidot radošu darbu ar daudzveidīgiem materiāliem pēc brīvas izvēles.

Pilnveidot audzēkņu radošo domāšanu.

Vizuālā māksla – zīmēšana, veidošana Izveidot sāls mīklu un pagatavot no tās mājas.   
Fiziskā izglītība un veselība Kustību attīstība, kustību attīstība svaigā gaisā Nostiprināt deju “Teici, teici valodiņa” . Turpināt apgūt deju “Mazā matemātika”. Nostiprināt prasmi lēkt pāri priekšmetiem, darboties noteiktā laukuma robežās. Turpināt mācīties reaģēt uz dažādiem signāliem.
Mūzika Turpināt praktiski darboties ar ritma instrumentiem, trenēt ritma atmiņu (ti-ti, tā), izmantojot skanošos žestus. Apgūt dziesmas – vārdus un melodiju ,,Māmiņai”, “Tā ir jānotiek”, “Pasaule”.
Angļu valoda Paplašināt vārdu krājumu – Liepāja.

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 5 – 6 gadīgiem bērniem

Nodarbības Nodarbību plānojums
Sociālās zinības un ētikaIepaz. ar apkārtni un sabiedriskām dzīves norisēm. Rosināt saudzēt apkārtējo vidi, citu lietas, apzinoties to vērtību. Stiprināt patriotismu, piederība sajutu savai pilsētai Liepājai.

 

DabaszinībasIepazīšanās ar dabu, Orientēšanās apkārtnē – vērojumi Turpināt pētīt augus, to augšanu, saprast augu nozīmi cilvēka dzīvē. Rosināt būt saudzīgiem pret dabu. Mācīties atpazīt pilsētā sastopamos putnus un raksturot tos.  Izprast dzīvo būtņu saikni ar vidi. Mācīties orientēties apkārtējā vidē – Liepājas rožu laukums, Liepājas pludmale, Liepājas tirgus, Liepājas ostmala – nosaukt Liepājas ievērojamākās vietas.
Latviešu valodaRunas attīstība, Iepaz. ar literatūru un folkloru, rakstītprasme, lasītprasme. Aktivizēt vārdu krājumā apstākļa vārdus – aiz muguras, priekšā, uz priekšu, atpakaļ. Atkārtot jēdzienus – zem aiz, pie, uz. Vingrināt pastāstīt par attēliem no vietējiem laikrakstiem. Rosināt klausīties un runāt Liepājas pisētas himnas vārdus. Attīstīt izpratni par himnas nozīmi. Pilnveidot rakstītprasmi un lasītprasmi.
Matemātika Vingrināt saskatīt apkārtnē esošās ģeometriskās formas, figūras. Attīstīt spēju apvienot priekšmetus pēc ārējām īpašībām – krāsas, lieluma, formas (attīstīt vispārināšanu).
Mājturība un tehnoloģija – aplicēšana, konstruēšana, rokdarbi. Veidot radošu darbu no dažādiem materiāliem pēc brīvas izvēles.

Pilnveidot audzēkņu radošo domāšanu.

 

Vizuālā māksla – zīmēšana, veidošana Izveidot sāls mīklu un pagatavot no tās mājas.
Fiziskā izglītība un veselība Kustību attīstība, kustību attīstība svaigā gaisā Nostiprināt deju “Teici, teici valodiņa” . Turpināt apgūt deju “Mazā matemātika”. Nostiprināt prasmi lēkt pāri priekšmetiem, darboties noteiktā laukuma robežās. Turpināt mācīties reaģēt uz dažādiem signāliem.
Mūzika Turpināt praktiski darboties ar ritma instrumentiem, trenēt ritma atmiņu (ti-ti, tā), izmantojot skanošos žestus. Apgūt dziesmas – vārdus un melodiju ,,Māmiņai”, “Tā ir jānotiek”, “Pasaule”.
Angļu valoda Paplašināt vārdu krājumu – Liepāja.

5.04. plkst.17.00 Vecvecāku vakars!