Mēneša attīstošais uzdevums: Attīstīt izziņas interesi.
Mēneša tēma: Es un apkārtējā vide.
Nedēļas tēma: Zobu higiēna.

17.09.2018. – 21.09.2018.

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums  2- 3 gadīgiem bērniem

Nodarbības Nodarbību plānojums
Sociālās zinības un ētika iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm Mācīties veikt elementārus pašapkalpošanās darbus – ģērbties, ēst, mazgāt rokas.
Dabaszinības  – iepazīstināšana ar dabu; orientēšanās apkārtnē – vērojumi Rosināt vērot dabas objektus, laika apstākļus, liekot akcentu uz spilgtām lietām.
Latviešu valoda – runas attīstība; iepazīstināšana ar literatūru un folkloru; lasītprasme; rakstītprasme Atdarināt apkārtnē dzirdamas skaņas. Rosināt nosaukt ķermeņa daļas – galva, rokas, kājas u. c.
Matemātika – matemātisko priekšstatu veidošana Turpināt mācīt salīdzināt priekšmetus pēc lieluma – liela māja, maza māja.
Mājturība un tehnoloģijas – aplicēšana; konstruēšana; rokdarbi; manipulācijas ar priekšmetiem Vingrināt tīšo uzmanību, veicot darbības ar dabas materiāliem – kārtojot tos noteiktā secībā pēc parauga.
Vizuālā māksla – zīmēšana; veidošana Veidot iemaņas darboties ar plastilīnu.
Fiziskā izglītība un veselībakustību attīstība svaigā gaisā; kustību attīstība Iesaistīties pirkstu spēlēs un rotaļās. Izrādīt vēlmi aktīvi darboties, izpildot daudzveidīgas kustības.
Mūzika Elpošanas un artikulācijas vingrinājumi – klabināšana, šņākšana u.c.
Angļu valoda  

18.09.2018. plkst. 17:30 vecāku sapulce skolas zālē.

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 4 gadīgiem bērniem

Nodarbības Nodarbību plānojums
Sociālās zinības un ētika iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm Turpināt mācīties sagaidīt savu kārtu. Turpināt rosināt kārtot savas personīgās lietas, piemēram, apģērbu, mācību piederumus. Mācīties apmeklēt tualeti un ievērot personīgo higiēnu.
Dabaszinības  – iepazīstināšana ar dabu; orientēšanās apkārtnē – vērojumi Atpazīt 4–5 augļus, dārzeņus dabā un attēlos. Raksturot to izskatu. Rosināt pētīt un salīdzināt piedāvātos augļus un dārzeņus.
Latviešu valoda – runas attīstība; iepazīstināšana ar literatūru un folkloru; lasītprasme; rakstītprasme Turpināt apgūt nosaukt sava vārda pirmo burtu. Mācīties rakstīt savu vārdu pēc parauga. Savienot punktus pēc dotām norādēm.

Mācīties dzejoli par zobu tīrīšanu.

Matemātika – matemātisko priekšstatu veidošana Nostiprināt prasmi rakstīt ciparu 1. Mācīties cipara 2 rakstību. 

Mācīties nosaukt diennakts daļas (diena, nakts, rīts, vakars)

Mājturība un tehnoloģijas – aplicēšana; konstruēšana; rokdarbi; manipulācijas ar priekšmetiem Turpināt mācīties turēt pareizā satvērienā grieznes, ievērojot personīgo drošību.

Grupēt priekšmetus pēc skolotāja dotiem orientieriem – “veselīgs zobiem”, “neveselīgs zobiem”.

Vizuālā māksla – zīmēšana; veidošana Mācīties krāsot izmantojot guaša krāsas un otu. Mācīties krāsot ievērojot kontūras.
Fiziskā izglītība un veselībakustību attīstība svaigā gaisā; kustību attīstība Skriet brīvi un droši, izvairoties un nesaskrienoties ar rotaļu biedriem.

Nostāties aplī un dejot vienkāršas dejas. Turpināt izpildīt dažādus vingrojumus pēdai – stiepšana, masēšana, grozīt uz iekšu un āru, locīt pirkstus tārpiņā, manipulācijas ar priekšmetiem.

Mūzika Elpošanas un artikulācijas vingrinājumi – klabināšana, šņākšana u.c.
Angļu valoda  

18.09.2018. plkst. 17:30 vecāku sapulce skolas zālē.

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 5 – 6 gadīgiem bērniem

Nodarbības Nodarbību plānojums
Sociālās zinības un ētika iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm Turpināt mācīties sagaidīt savu kārtu. Turpināt rosināt kārtot savas personīgās lietas, piemēram, apģērbu, mācību piederumus. Mācīties apmeklēt tualeti, lietot roku dvieli un ievērot personīgo higiēnu.
Dabaszinības  – iepazīstināšana ar dabu; orientēšanās apkārtnē – vērojumi Atpazīt 4 – 5 augļus, dārzeņus dabā un attēlos. Rosināt pētīt un salīdzināt piedāvātos augļus un dārzeņus. Raksturot to izskatu, sajust garšu. Rosināt izpratni par tēmu es dabas daļa – piena zobu un patstāvīgo zobu pakāpeniskā maiņa.
Latviešu valoda – runas attīstība; iepazīstināšana ar literatūru un folkloru; lasītprasme; rakstītprasme Atpazīt doto priekšmetu uzrakstus, burtot un pievienot pie atbilstošā priekšmeta.   Mācīties rakstīt savu vārdu. Mācīties sajust mēles, zobu, lūpu stāvokli, izrunājot valodas skaņas. Mācīties raitrunas rindas.
Matemātika – matemātisko priekšstatu veidošana Atkārtot, nostiprināt prasmi rakstīt ciparu 1. Noteikt par cik vairāk ir dotie priekšmeti.

Mācīties nosaukt diennakts daļas (diena, nakts, rīts, vakars).

Mājturība un tehnoloģijas – aplicēšana; konstruēšana; rokdarbi; manipulācijas ar priekšmetiem Turpināt mācīties turēt pareizā satvērienā grieznes, ievērojot personīgo drošību.

Grupēt priekšmetus pēc skolotāja dotiem orientieriem – “veselīgs zobiem”, “neveselīgs zobiem”.

Vizuālā māksla – zīmēšana; veidošana Mācīties krāsot izmantojot guaša krāsas un otu. Mācīties krāsot ievērojot kontūras.
Fiziskā izglītība un veselībakustību attīstība svaigā gaisā; kustību attīstība Skriet brīvi un droši, izvairoties un nesaskrienoties ar rotaļu biedriem.

Nostāties aplī un dejot vienkāršas dejas. Turpināt izpildīt dažādus vingrojumus pēdai – stiepšana, masēšana, grozīt uz iekšu un āru, locīt pirkstus tārpiņā, manipulācijas ar priekšmetiem.

Mūzika Turpināt elpošanas un artikulācijas vingrinājumi – klabināšana, šņākšana u.c. Attīstīt ritma izjūtu.
Angļu valoda  

18.09.2018. plkst. 17:30 vecāku sapulce skolas zālē.