Mēneša attīstošais uzdevums: Pilnveidot izziņas interesi.
Mēneša tēma: Es un apkārtējā vide.
Nedēļas tēma: Materiāli.

19.02.2018. – 23.02.2018.

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums  2- 3 gadīgiem bērniem

Nodarbības Nodarbību plānojums
Sociālās zinības un ētika – iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm Mācīties darboties kolektīvā saskaņā ar citiem. Pilnveidot prasmi koordinēt savas kustības.
Dabaszinības – iepazīstināšana ar dabu; orientēšanās apkārtnē – vērojumi Rosināt vēlmi pašiem darboties, būt aktīviem un patstāvīgi saņemt interesējošo informāciju. Vērot izmaiņas dabā. Pievērst bērnu uzmanību drošības pasākumiem uz ielas.
Latviešu valoda – runas attīstība; iepazīstināšana ar literatūru un folkloru; lasītprasme; rakstītprasme Veidot dotā priekšmeta aprakstu, attīstot arvien pieaugušo vārdu krājumu. Attīstīt prasmi  izrunāt skaitām pantu ,, Pelīte, uzmanies”, “Lācis medu saēdies”. Apgūt pirkstiņ-rotaļu “Viens pa ceļu gāja” (pēc O.Vācieša).
Matemātika – matemātisko priekšstatu veidošana Mācīt atpazīt un praktiski darboties ar  ģeometriskām figūrām – trīsstūris, četrstūris. Rotaļa “Desmit pirkstiņi”.
Mājturība un tehnoloģijasaplicēšana; konstruēšana; rokdarbi; manipulācijas ar priekšmetiem Mācīties pareizā tvērienā turēt šķēres un griezt, ievērojot drošības noteikumus. Pilnveidot prasmi patstāvīgi darboties ar līmes zīmuli, pielīmējot sagataves uz pamatnes.
Vizuālā māksla – zīmēšana; veidošana Rosināt veidot plaukstu nospiedumus. Turpināt apgūt prasmi vilkt dažāda izmēra svītras, apļus.
Fiziskā izglītība un veselība –kustību attīstība svaigā gaisā;kustību attīstība Rosināt apzināties un vingrināt prasmi pielietot savas ķermeņa daļas, iejusties dažādos tēlos, attēlot tos ar kustībām. Attīstīt prasmi velties, rāpot un lēkt, noturēt līdzsvaru, prasmi tvert, padot un ripināt bumbu no tuva attāluma.
Mūzika Rosināt iesaistīties rotaļās “Zirneklīša balle” un “Pele mala”, apgūt jaunu rotaļu “Diena un nakts”. Turpināt apgūt prasmi darboties ar ritma instrumentiem ( pašdarinātiem).

 

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 3- 5 gadīgiem bērniem

Nodarbības Nodarbību plānojums
Sociālās zinības un ētika – iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm Nostiprināt zināšanas par drošību pie, uz ūdens, uz ledus.
DabaszinībasIepazīšanās ar dabu, Orientēšanās apkārtnē – vērojumi Pārrunāt ūdens īpašības. Rosināt izpētīt zemeslodi – okeānus ( izprast kontinentu un okeāna attiecību uz zemes). Rosināt salīdzināt vienādo un atšķirīgo.
Latviešu valodaRunas attīstība, Iepaz. ar literatūru un folkloru, rakstītprasme, lasītprasme Klausīties latviešu tautas pasaku “Kā lapsa māca vilku zvejot”. Atbildēt uz jautājumiem. Skatīties “Ledus sirds” fragmentus un pārrunāt ledus iespaidu, ietekmi uz cilvēku dzīvi. Pilnveidot bērnu vārdu krājumu, prasmi stāstīt, loģiski saistot teikumus.
Matemātika – matemātisko priekšstatu veidošana  Atkārtot dažādas ģeometriskās figūras. Grupēt priekšmetus pēc dotiem orientieriem “Četras zemes stihijas” (ūdens, uguns, gaiss, zeme). Vingrināt atrast sakarību starp paraugu un pētāmo priekšmetu.
Mājturība un tehnoloģijasaplicēšana; konstruēšana; rokdarbi;manipulācijas ar priekšmetiem;sensorā attīstīšana

Vizuālā māksla – zīmēšana; veidošana

Iepazīties ar ledus skulptūrām Jelgavā. Rosināt no gaiši zila aplikācijas papīra izveidot savu ledus skulptūru.

Rosināt jaukt ūdeni ar pārtikas krāsvielām un to sasaldēt. Krāsot ar sasaldētajiem ledus gabaliņiem. 

Fiziskā izglītība un veselība – kustību attīstība svaigā gaisā; kustību attīstība Iepazīties ar mūsu Latvijas ziemas olimpisko spēļu sportistiem. Ievērot drošības noteikumus rotaļās un stafetēs.
Mūzika Apgūt jaunu dziesmu “Kas manim kaitēja”. Mācīties par mūzikas instrumentu čells. Atkārtot jēdzienus – skaļi, klusi un mācīties tos atšķirt dažādos skaņdarbos.
Angļu valoda Īpašības vārdi: small/big, cold/hot, long/short, beautiful/ugly, tasty, nice, sweet. Fromas: circle, triangle, square. Dziesma: Five little ducks.

 

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 5- 6 gadīgiem bērniem

Nodarbības Nodarbību plānojums
Sociālās zinības un ētika – iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm Nostiprināt zināšanas par drošību pie, uz ūdens, uz ledus.
DabaszinībasIepazīšanās ar dabu, Orientēšanās apkārtnē – vērojumi Pārrunāt ūdens īpašības. Rosināt izpētīt zemeslodi – okeānus ( izprast kontinentu un okeāna attiecību uz zemes).
Latviešu valodaRunas attīstība, Iepaz. ar literatūru un folkloru, rakstītprasme, lasītprasme Klausīties latviešu tautas pasaku “Kā lapsa māca vilku zvejot”. Atbildēt uz jautājumiem. Skatīties “Ledus sirds” fragmentus un pārrunāt ledus iespaidu, ietekmi uz cilvēku dzīvi. Turpināt pilnveidot rakstītprasmi un lasītprasmi.
Matemātika – matemātisko priekšstatu veidošana Atkārtot dažādas ģeometriskās figūras. Grupēt priekšmetus pēc dotiem orientieriem “Četras zemes stihijas” (ūdens, uguns, gaiss, zeme)
Mājturība un tehnoloģijasaplicēšana; konstruēšana; rokdarbi;manipulācijas ar priekšmetiem;sensorā attīstīšana

Vizuālā māksla – zīmēšana; veidošana

Iepazīties ar ledus skulptūrām Jelgavā. Rosināt no gaiši zila aplikācijas papīra izveidot savu ledus skulptūru.

Rosināt jaukt ūdeni ar pārtikas krāsvielām un to sasaldēt. Krāsot ar sasaldētajiem ledus gabaliņiem. 

Fiziskā izglītība un veselība – kustību attīstība svaigā gaisā; kustību attīstība Iepazīties ar mūsu Latvijas ziemas olimpisko spēļu sportistiem. Ievērot drošības noteikumus rotaļās un stafetēs.  
Mūzika Apgūt jaunu dziesmu “Kas manim kaitēja”. Mācīties par mūzikas instrumentu čells. Atkārtot jēdzienus – skaļi, klusi un mācīties tos atšķirt dažādos skaņdarbos.
Angļu valoda Īpašības vārdi: small/big, cold/hot, long/short, beautiful/ugly, tasty, nice, sweet. Fromas: circle, triangle, square. Dziesma: Five little ducks.