Mēneša attīstošais uzdevums: Pilnveidot domāšanas operācijas – salīdzināšana, vispārināšana.
Mēneša tēma: Daba un veselība.
Nedēļas tēma: Ainavas.

23.04.2018. – 27.04.2018.

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums  2- 3 gadīgiem bērniem

Nodarbības Nodarbību plānojums
Sociālās zinības un ētika – iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm Mācīties vērot apkārtējo vidi, mācīties to sakopt.
Dabaszinības – iepazīstināšana ar dabu; orientēšanās apkārtnē – vērojumi Turpināt izveidot pozitīvu attieksmi pret dabu, attīstot vēlēšanos sakopt to. Mācīt saaudzēt dabu un vērot dzīvības norisi pagalmā un parkā. Turpinām apgūt laika vērojumus, tos izteikt ar vārdiem.
Latviešu valoda – runas attīstība; iepazīstināšana ar literatūru un folkloru; lasītprasme; rakstītprasme Nostiprināt apgūto vārdu krājumu, pirkstiņu rotaļas no iepriekš apgūtajām tēmām. Raksturot priekšmetus un dzīvas būtnes. Veidot īsu stāstījumu par notikumiem pavasarī, par redzēto pastaigas laikā.
Matemātika – matemātisko priekšstatu veidošana Vingrināt noteikt virzienu telpā attiecībā pret sevi. Turpinām apgūt prasmi apvienot priekšmetus grupā (atrast, kas neiederas, paskaidrot).
Mājturība un tehnoloģijasaplicēšana; konstruēšana; rokdarbi; manipulācijas ar priekšmetiem Turpinām iesākto darbiņu – līmēt aplikācijas papīra gabalus , attīstot roku un pirkstu kustības. Vingrināmies no lego klučiem būvēt pilsētu, mācamies pastāstīt. 
Vizuālā māksla – zīmēšana; veidošana Turpinām apgūt prasmi  plēst krāsaino papīru , papildinot kompozīciju (zāle). Vingrināties no plastilīna veidot apaļas un garenas formas (saule).                                                        
Fiziskā izglītība un veselība –kustību attīstība svaigā gaisā;kustību attīstība Turpināt mācīties veidot apli, noturēt dārziņu, izpildīt rotaļu , deju nosacījumus, atdarināt kustības, apzinoties savu ķermeni. Gatavoties vecvecāku pasākumam.
Mūzika Ieklausīties atšķirībā starp skaņām un klusumu, saistīt to ar kustībām un miera stāvokli. Saklausīt ātru un lēnu tempu – atdarina kustībās. Gatavoties vecvecāku pasākumam.

27.04.plkt.17.00. vecvecāku pasākums ,,Pasaka par veco pulksteni un pelēm’’.

11.05.plkst.17.00. – Ģimenes dienas pasākums.

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 4- 5 gadīgiem bērniem

Nodarbības Nodarbību plānojums
Sociālās zinības un ētika – iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm Attīstīt prasmi izteikt savu attieksmi pret notiekošo.
DabaszinībasIepazīšanās ar dabu, Orientēšanās apkārtnē – vērojumi Novērot augu augšanu dabā un grupas telpā.
Latviešu valodaRunas attīstība, Iepaz. ar literatūru un folkloru, rakstītprasme, lasītprasme Attīstīt prasmi saklausīt un saprast dzirdēto stāstā. Vingrināties saklausīt doto skaņu vārdā. Vingrināties rakstīt burtus.
Matemātika Salīdzināt priekšmetus pēc garuma, lieluma, platuma. Turpināt vingrināties pareizi rakstīt ciparus.
Mājturība un tehnoloģijasaplicēšana; konstruēšana; rokdarbi;manipulācijas ar priekšmetiem;sensorā attīstīšana

Vizuālā māksla – zīmēšana; veidošana

Veidot kolāžu “Latvijas ainavas”.

Atkārtot pamatkrāsas un atvasinātās krāsas. Veidot krāsu nospiedumus.

Fiziskā izglītība un veselība – kustību attīstība svaigā gaisā; kustību attīstība Ievērot drošības noteikumus fiziskajās aktivitātēs. Precīzi izpildīt kustību pamatprasmju vingrojumus un vingrinājumus – soļot, skriet, mest, tvert, ripināt.
Mūzika Saklausīt ātru un lēnu tempu – atdarina kustībās. Mācīties improvizēt pavadījumus ar ritma un mūzikas instrumentiem un skanošiem žestiem.
Angļu valoda Gatavoties pasākumam “Valodu krāsainā varavīksne”.

14.maijā plkst. 1730 – Ģimenes dienas pasākums. Sarūpēt zēniem baltus kreklus, meitenēm baltas blūzes. 

23. aprīlī fotografēšanās! Varam sapucēties. Līdz 23.aprīlim atnest 6 eiro.

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 4- 5 gadīgiem bērniem

Nodarbības Nodarbību plānojums
Sociālās zinības un ētika – iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm Rosināt saudzēt apkārtējo vidi, apzinoties tās vērtību.
DabaszinībasIepazīšanās ar dabu, Orientēšanās apkārtnē – vērojumi Rosināt vērot un raksturot dabas objektus apkārtējā vidē – ainavās. Iepazīties ar Latvijas karti un rosināt atrast konkrētās pilsētas-vietas.
Latviešu valodaRunas attīstība, Iepaz. ar literatūru un folkloru, rakstītprasme, lasītprasme Mācīties mēles mežģi un rosināt skaidri, patstāvīgi norunāt to. Turpināt atšķirt līdzīgi skanošas skaņas (balsīgu/nebalsīgu). Turpināt pilnveidot lasītprasmi, rakstītprasmi. Mācīties alfabētu no galvas.
Matemātika Nostiprināt prasmi saskaitīt un atņemt 10 apjomā. Nostiprināt prasmi noteikt – lielāks, mazāks, vienāds (<, >, = ).
Mājturība un tehnoloģijasaplicēšana; konstruēšana; rokdarbi;manipulācijas ar priekšmetiem;sensorā attīstīšana

Vizuālā māksla – zīmēšana; veidošana

Uz dotajiem attēliem “Latvijas ainavas” izšūt konkrēto burtu. 

Iepazīties ar Latvijas skaistākajām vietām, kuros ir attēloti burti no alfabēta. Rosināt gleznot kādu no dotajiem attēliem.

Fiziskā izglītība un veselība – kustību attīstība svaigā gaisā; kustību attīstība Ievērot drošības noteikumus fiziskajās aktivitātēs. Precīzi izpildīt kustību pamatprasmju vingrojumus un vingrinājumus – soļot, skriet, mest, tvert, ripināt.
Mūzika Saklausīt ātru un lēnu tempu – atdarina kustībās. Mācīties improvizēt pavadījumus ar ritma un mūzikas instrumentiem un skanošiem žestiem.
Angļu valoda Gatavoties pasākumam “Valodu krāsainā varavīksne” 24.04.2018. plkst. 17:30

14.maijā plkst. 1730 – Ģimenes dienas pasākums. Sarūpēt zēniem baltus kreklus, meitenēm baltas blūzes. 

23. aprīlī fotografēšanās! Varam sapucēties. Līdz 23.aprīlim atnest 6 eiro.