Mēneša attīstošais uzdevums: Pilnveidot izziņas interesi.
Mēneša tēma: Grāmatas.
Nedēļas tēma: Pasaku tēli.

21.01.2019. – 25.01.2019.

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums  2- 3 gadīgiem bērniem

 

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 4 gadīgiem bērniem

Nodarbības Nodarbību plānojums
Sociālās zinības un ētika iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm Rosināt līdzpārdzīvot pasaku tēliem dažādās situācijās. Turpināt mācīties saudzīgi izturēties pret grāmatām, kā arī citiem uzskates materiāliem.
Dabaszinības  – iepazīstināšana ar dabu; orientēšanās apkārtnē – vērojumi Atkārtot putnu nosaukumus un atpazīt tos pēc attēliem – žagata, sīlis, vārna, bezdelīga, zīlīte, cielava, vālodze.
Latviešu valoda – runas attīstība; iepazīstināšana ar literatūru un folkloru; lasītprasme; rakstītprasme Nostiprināt prasmi rakstīt iepriekš apgūtos rakstītos burtus “a”, “m”, “l”, “k”, “i”, “s”.

Rosināt iejusties pasaku tēlos un iestudēt pasakas “Trīs sivēntiņi” , “Pupa, salms un ogle”, “Sarkangalvīte”.

Turpināt saklausīt pirmo skaņu vārdā.

Attīstīt artikulācijas aparātu precīzai skaņu izrunai. Attīstīt runas elpošanu.

Matemātika – matemātisko priekšstatu veidošana Atkārtot ciparu pareizrakstību no 1 – 7. Turpināt salīdzina priekšmetu kopas pēc daudzuma: vairāk, mazāk, tikpat.

Turpināt mācīties orientēties laikā, vingrinoties izprast laika ritējumu un nosaucot mēnešus, nedēļas dienas.

Mājturība un tehnoloģijas – aplicēšana; konstruēšana; rokdarbi; manipulācijas ar priekšmetiem Vingrināties griezt pa taisnu un lauztu līniju. Konstruēt no dažādiem materiāliem putnu būrīti. Veidot aplikācijas no papīra.

Rosināt patstāvīgi darboties ar sīkiem priekšmetiem – šķirot, vērt, bērt, salikt.

Vizuālā māksla – zīmēšana; veidošana Rosināt zīmēt ritmiskus zīmējumus izmantojot dažādus līnijas veidus – taisnu, liektu, lauztu. Krāsot dotos pasaku varoņus ievērojot kontūras.  
Fiziskā izglītība un veselībakustību attīstība svaigā gaisā; kustību attīstība Mācīties mest un tvert priekšmetus horizontālos mērķos, pārliecinoties par savu un citu drošību. Mācīties mest bumbu grozā.

Skriet ar daudzveidīgiem uzdevumiem. Skriet uz ātrumu.

Mūzika Mācīties dziesmas “Skudriņas”, “Ja es būtu”.  Dziedot apgūt vokālās pamatiemaņas.
Angļu valoda Turpināt apgūt pasaku “Namiņš” (The pretty little house). Mācīties dienu nosaukumus.

Mājas darbs – turpināt pievērst bērna uzmanību kalendāram – dienu nosaukumiem!

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 5 – 6 gadīgiem bērniem

Nodarbības Nodarbību plānojums
Sociālās zinības un ētika iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm Rosināt līdzpārdzīvot pasaku tēliem. Mācīties saudzīgi izturēties pret grāmatu, kā arī citu paveikto darbu.
Dabaszinības  – iepazīstināšana ar dabu; orientēšanās apkārtnē – vērojumi Mācīties izprast dzīvo būtņu saikni ar vidi. Mācīties atpazīt meža dzīvniekus, mājdzīvniekus. Nostiprināt prasmi nosaukt laika apstākļus.
Latviešu valoda – runas attīstība; iepazīstināšana ar literatūru un folkloru; lasītprasme; rakstītprasme Rosināt iejusties pasaku tēlos un iestudēt pasakas ,, Trīs sivēntiņi”, ,,Pupa, salms un ogle”, ,,Sarkangalvīte”. Turpināt saklausīt skaņas vārdos- sākumā, beigās, vidū, secībā. Mācīties loģiskā secībā salikt sēriju attēlus, izstāstīt pasaku.

Turpināt pilnveidot lasītprasmi.

Turpināt pilnveidot rakstītprasmi – rakstot  rakstīto burtu elementus un burtus.

Matemātika – matemātisko priekšstatu veidošana Turpināt izdomāt un risināt vienkāršus teksta uzdevumus, izmantojo dažādus priekšmetus.Turpināt mācīties saskaitīt un atņemt 10 apjomā. Turpināt apgūt prasmi noteikt un lietot zīmēs – vairāk, mazāk, tikpat (< , >, = ).
Mājturība un tehnoloģijas – aplicēšana; konstruēšana; rokdarbi; manipulācijas ar priekšmetiem Pēc dzirdētā stāsta, mācīties veidot sižetiskus zīmējumus.

Rosināt patstāvīgi darboties ar sīkiem priekšmetiem ( šķirot, bērt, salikt, vērt ), dažādiem konstruēšanas materiāliem.

Vizuālā māksla – zīmēšana; veidošana Turpināt mācīties zīmēt dzīvniekus pēc tieša vērojuma, pieredzes, iztēles. Nostiprināt prasmi uzklāt krāsu ar otu, ievērojot virzienu. Mācīties ievērot objekta savstarpējās proporcijas.
Fiziskā izglītība un veselībakustību attīstība svaigā gaisā; kustību attīstība Mācīties mest un tvert priekšmetus horizontālos mērķos, pārliecinoties par savu un citu drošību. Mācīties mest bumbu grozā.
Mūzika Mācīties dziesmas ,, Skudriņas”, ,,Ja es būtu”. Dziedot apgūt vokālās pamatiemaņas.
Angļu valoda Turpināt apgūt pasaku “Namiņš” (The pretty little house). Mācīties dienu nosaukumus. pieklājības frāzes.

Mājas darbs: turpināt pievērst bērna uzmanību kalendāram, mēnešu nosaukumiem.