Mēneša attīstošais uzdevums: Attīstīt izziņas interesi.
Mēneša tēma: Latvija. 
Nedēļas tēma: Laikiem līdzi.

20.11.2018. – 23.11.2018.

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums  2- 3 gadīgiem bērniem

Nodarbības Nodarbību plānojums
Sociālās zinības un ētika iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm Pazīt savu tuvāko dzīves vidi – bērnudārzs, parks, pagalms. Būt iecietīgam pret citiem.
Dabaszinības  – iepazīstināšana ar dabu; orientēšanās apkārtnē – vērojumi Pētīt dabas norises. Raksturot laika apstākļus.
Latviešu valoda – runas attīstība; iepazīstināšana ar literatūru un folkloru; lasītprasme; rakstītprasme Izrādīt interesi par dzirdēto pasaku “Trīs sivēntiņi”. Nosauc vārdus, kas izsaka pieaugušo un bērnu darbības tuvākajā apkaimē (šoferis, sētnieks, riteņbraucējs).
Matemātika – matemātisko priekšstatu veidošana Ir priekšstats par kārtas skaitļiem, pirmais, otrais, pēdējais.
Mājturība un tehnoloģijas – aplicēšana; konstruēšana; rokdarbi; manipulācijas ar priekšmetiem Atkārtot Latvijas karoga krāsas. Veidot Latvijas karogu.
Vizuālā māksla – zīmēšana; veidošana Turpināt mācīties darboties ar otu – noklāt norādīto laukumu.
Fiziskā izglītība un veselībakustību attīstība svaigā gaisā; kustību attīstība Turpināt mācīties pārvarēt šķēršļus un rāpot vienam aiz otra.
Mūzika Nostiprināt apgūtās dziesmas un rotaļas.

Vecāku sapulce 29.novembris plkst.17.30

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 4 gadīgiem bērniem

Nodarbības Nodarbību plānojums
Sociālās zinības un ētika iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm Rosināt cienīt citu viedokli par lietu vērtību.
Dabaszinības  – iepazīstināšana ar dabu; orientēšanās apkārtnē – vērojumi Rosināt saskatīt un izprast kopsakarības mājdzīvnieku un cilvēku dzīvē.

Atkārtot dažādu dzīvnieku rīcību, pielāgojoties gadalaikiem.

Latviešu valoda – runas attīstība; iepazīstināšana ar literatūru un folkloru; lasītprasme; rakstītprasme Nostiprināt prasmi atpazīt un uzrakstīt rakstīto burtu “a” , “l” , “ m”. Mācīties rakstīt rakstīto burtu “s”.

Rosināt saklausīt skaņas vārda sākumā.

Matemātika – matemātisko priekšstatu veidošana Mācīties cipara 5 rakstību. Mācīties ģeometriskās figūras. Rosināt tās atpazīt un saskatīt apkārtējā vidē.
Mājturība un tehnoloģijas – aplicēšana; konstruēšana; rokdarbi; manipulācijas ar priekšmetiem Mācīties pareizā tvērienā turēt šūšanas piederumus. Ievērot drošību darbā ar adatu.
Vizuālā māksla – zīmēšana; veidošana Rosināt patstāvīgi izvēlēties materiālus sava darba veikšanai.
Fiziskā izglītība un veselībakustību attīstība svaigā gaisā; kustību attīstība Ripināt bumbu no dažādiem sākuma stāvokļiem norādītā virzienā. Mācīties ripināt bumbu starp priekšmetiem ar labo un kreiso roku.
Mūzika Gatavoties Ziemassvētku koncertam.
Angļu valoda Vārdu krājuma paplašināšana – figūras un formas. Turpināt apgūt krāsu nosaukumus.
Nodarbības Nodarbību plānojums
Sociālās zinības un ētika –  iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm Rosināt cienīt citu viedokli par lietu vērtību.
Dabaszinības  – iepazīstināšana ar dabu; orientēšanās apkārtnē – vērojumi Rosināt saskatīt un izprast kopsakarības mājdzīvnieku un cilvēku dzīvē.

Atkārtot dažādu dzīvnieku rīcību, pielāgojoties gadalaikiem.

Latviešu valoda – runas attīstība; iepazīstināšana ar literatūru un folkloru; lasītprasme; rakstītprasme Nostiprināt prasmi atpazīt un uzrakstīt rakstīto burtu “a” , “l” , “ m”. Mācīties rakstīt rakstīto burtu “s”.

Rosināt saklausīt skaņas vārda sākumā.

Matemātika – matemātisko priekšstatu veidošana Mācīties cipara 5 rakstību. Mācīties ģeometriskās figūras. Rosināt tās atpazīt un saskatīt apkārtējā vidē.
Mājturība un tehnoloģijas – aplicēšana; konstruēšana; rokdarbi; manipulācijas ar priekšmetiem Mācīties pareizā tvērienā turēt šūšanas piederumus. Ievērot drošību darbā ar adatu.
Vizuālā māksla – zīmēšana; veidošana Rosināt patstāvīgi izvēlēties materiālus sava darba veikšanai.
Fiziskā izglītība un veselība – kustību attīstība svaigā gaisā; kustību attīstība Ripināt bumbu no dažādiem sākuma stāvokļiem norādītā virzienā. Mācīties ripināt bumbu starp priekšmetiem ar labo un kreiso roku.
Mūzika Gatavoties Ziemassvētku koncertam.
Angļu valoda Vārdu krājuma paplašināšana – figūras un formas. Turpināt apgūt krāsu nosaukumus.

Ierosmei: Atnest kādu priekšmetu, foto, kas saistās ar pagātni, piemēram, video kaseti.

Mājas darbs – līdz 7.decembrim atnest bērna bildi par tēmu ,,Es Ziemassvētkos” un atnest tukšu stikla burku (nav lielāka par 500ml)

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 5 – 6 gadīgiem bērniem

Nodarbības Nodarbību plānojums
Sociālās zinības un ētika iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm Mācīties cienīt citu viedokli par lietu vērtību.

 

Dabaszinības  – iepazīstināšana ar dabu; orientēšanās apkārtnē – vērojumi Turpināt iepazīt ar Latviju saistītus dabas objektus, priekšmetus, salīdzināt tos un izdarīt secinājumus.

Mācīties saskatīt un izprast kopsakarības mājdzīvnieku un cilvēku dzīvē. Atkārtot dažādu dzīvnieku rīcību, pielāgojoties gadalaikiem.

Latviešu valoda – runas attīstība; iepazīstināšana ar literatūru un folkloru; lasītprasme; rakstītprasme Mācīties runāt par pieredzēto, izsacīt savas domas, izjūtas. Paplašināt vārdu krājumu, kas saistīti ar norisēm dabā, laika ritējumā, cilvēka un mājdzīvnieku dzīvē. Atpazīt doto priekšmetu uzrakstus, burtot un pievienot atbilstošam priekšmetam.
Matemātika – matemātisko priekšstatu veidošana Turpināt nostiprināt prasmi orientēties laikā, pētot kalendāru un pulksteni. Atkārtot gadalaiku,  mēnešu nosaukumus atbilstošā secībā. Salīdzināt priekšmetus pēc dažādām īpašībām, sākot ar senākiem laikiem līdz mūsdienām. Atkārtot ģeometriskās formas, tās atpazīt un saskatīt apkārtējā vidē. Atkārtot un nostiprināt prasmi rakstīt ciparu 6.

 

Mājturība un tehnoloģijas – aplicēšana; konstruēšana; rokdarbi; manipulācijas ar priekšmetiem Veidot kombinētu darbu, izmantojot dažādus materiālus un tehnikas.

 

Vizuālā māksla – zīmēšana; veidošana Mācīties patstāvīgi izvēlēties materiālus, tos izmantot darba veikšanā.
Fiziskā izglītība un veselībakustību attīstība svaigā gaisā; kustību attīstība Turpināt mācīt apzināties telpu un objektus, ievērot noteikumu izpildi. Attīstīt prasmi pielietot sava ķermeņa daļas. Turpināt pilnveidot prasmi reaģēt uz dažādiem signāliem. Turpināt apgūt prasmi soļot un vienlaikus izpildīt dažādas kustības ar rokām.

 

Mūzika Gatavoties Ziemassvētkiem mācoties jaunas dziesmas.
Angļu valoda Vārdu krājuma paplašināšana – figūras un formas. Turpināt apgūt krāsu nosaukumus.

Ierosmei: Atnest kādu priekšmetu, foto, kas saistās ar pagātni, piemēram, video kaseti.

Mājas darbs – līdz 7.decembrim atnest bērna bildi par tēmu ,,Es Ziemassvētkos”.