Mēneša attīstošais uzdevums: Pilnveidot bērna uztveri, novērošanas spējas, izzinot apkārtējo pasauli.
Mēneša tēma: Es un mana ģimene
Nedēļas tēma: Sagaidot vasaru.

20.05. – 30.05.2019.

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums  2- 3 gadīgiem bērniem

Nodarbības Nodarbību plānojums
Sociālās zinības un ētika iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm Attīstīt klausīšanās prasmes- izpilda divus secīgus norādījumus.
Dabaszinības  – iepazīstināšana ar dabu; orientēšanās apkārtnē – vērojumi Atpazīt skaņas tuvākajā apkārtnē. Lieto jēdzienu – vakar, šodien, rīt.
Latviešu valoda – runas attīstība; iepazīstināšana ar literatūru un folkloru; lasītprasme; rakstītprasme Vingrināt gramatiski pareizi saskaņot lietvārdus un īpašības vārdus (tas, tā). Attīstīt balss stiprumu skaļi,  klusi, čukstus.
Matemātika – matemātisko priekšstatu veidošana Atpazīt apkārtnē redzamas ģeometriskās formas. Grupē priekšmetus pēc krasi atšķirīgiem dotajiem orientieriem.
Mājturība un tehnoloģijas – aplicēšana; konstruēšana; rokdarbi; manipulācijas ar priekšmetiem Līmē sagataves uz pamatnes. Darbojas ar dabas materiāliem. Darbojas ar papīru.
Vizuālā māksla – zīmēšana; veidošana Zīmē pazīstamus objektus (māja, mašīnu utt).
Fiziskā izglītība un veselībakustību attīstība svaigā gaisā; kustību attīstība Attīstīt spēju noturēt līdzsvaru. Lekt uz vienas kājas un abām.
Mūzika Jaunas draugu dziesmas – “Ar smaidu ”, “Buča Tev”.

Mēneša attīstošais uzdevums: Attīstīt spriešanas spējas un izdarīt secinājumus.
Mēneša tēma: Es pasaulē. 
Nedēļas tēma: Es protu.

20.05. – 30.05.2019.

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 4-6 gadīgiem bērniem

Nodarbības Nodarbību plānojums
Sociālās zinības un ētikaIepaz. ar apkārtni un sabiedriskām dzīves norisēm.  

 

 

 

 

 

 

Atkārtot otrajā mācību pusgadā apgūtos uzdevumus

Atzīmēt audzēkņu sasniegumu rezultātus Novērtēšanas tabulā, ar kuriem iepazīstināt vecākus no 27. – 31. maijam.

DabaszinībasIepazīšanās ar dabu, Orientēšanās apkārtnē – vērojumi
Latviešu valodaRunas attīstība, Iepaz. ar literatūru un folkloru, rakstītprasme, lasītprasme.
Matemātika
Mājturība un tehnoloģija – aplicēšana, konstruēšana, rokdarbi.
Vizuālā māksla – zīmēšana, veidošana
Fiziskā izglītība un veselība Kustību attīstība, kustību attīstība svaigā gaisā
Mūzika
Angļu valoda

24.05.19. plkst. 1700 XXIII Pirmsskolas izlaidums.

28.05.19. Vasaras jubilāru sveikšana.