Mēneša attīstošais uzdevums: Attīstīt spriešanas spējas un izdarīt secinājumus.
Mēneša tēma: Es pasaulē.
Nedēļas tēma: Es protu.

21.05.2018. – 25.05.2018.

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums  2- 3 gadīgiem bērniem

Nodarbības Nodarbību plānojums
Sociālās zinības un ētika – iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm  
Dabaszinības – iepazīstināšana ar dabu; orientēšanās apkārtnē – vērojumi  
Latviešu valoda – runas attīstība; iepazīstināšana ar literatūru un folkloru; lasītprasme; rakstītprasme  
Matemātika – matemātisko priekšstatu veidošana Atkārtot otrajā mācību pusgadā apgūtos uzdevumus

Atzīmēt audzēkņu sasniegumu rezultātus Novērtēšanas tabulā, ar kuriem iepazīstināt vecākus no 21. – 25. maijam.

Mājturība un tehnoloģijasaplicēšana; konstruēšana; rokdarbi; manipulācijas ar priekšmetiem  
Vizuālā māksla – zīmēšana; veidošana                                                     
Fiziskā izglītība un veselība –kustību attīstība svaigā gaisā;kustību attīstība  
Mūzika  

24.05. vasaras jubilāru sveikšana.

Pirmsskolas izglītības nodarbības plānojums 4-6 gadīgiem bērniem

Nodarbības Nodarbību plānojums
Sociālās zinības un ētika – iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm  
DabaszinībasIepazīšanās ar dabu, Orientēšanās apkārtnē – vērojumi  
Latviešu valodaRunas attīstība, Iepaz. ar literatūru un folkloru, rakstītprasme, lasītprasme  
Matemātika Atkārtot otrajā mācību pusgadā apgūtos uzdevumus

Atzīmēt audzēkņu sasniegumu rezultātus Novērtēšanas tabulā, ar kuriem iepazīstināt vecākus no 21. – 25. maijam.

Mājturība un tehnoloģijasaplicēšana; konstruēšana; rokdarbi   
Mūzika  
Angļu valoda  

 

25.05.18. plkst. 1700 XXII Pirmsskolas izlaidums.

28.05.18. Vasaras jubilāru sveikšana.