PRIVĀTSĀKUMSKOLA “Varavīksne”

Pirmsskolas izglītības pakalpojumu izcenojumi 2022./2023. mācību gadam

Nr. Pakalpojuma nosaukums Mācību maksa EUR
1. Rotaļnodarbības 2-4 gadus veciem bērniem, 1 stunda 5,00 eiro stundā
2. Bērnu dārzs 1,6-3 gadu veciem bērniem 380,00* eiro mēnesī
3. Bērnu dārzs 3-6 gadu veciem bērniem ar fakultatīvo nodarbību programmu 400,00* eiro mēnesī
4. 5.-6. gadīgo bērnu apmācība 2 reizes nedēļā, no plkst. 9.30 līdz 11.00 80,00 eiro mēnesī
5. Izglītojošas un attīstošas nodarbības katru darba dienu,

no plkst. 9.30 līdz plkst. 11.00

100,00 eiro mēnesī
6. Tiešsaistes nodarbības 5.-6. gadīgiem bērniem 50,00 eiro nedēļā
7. Sagatavošanas grupas nodarbības adaptācijai 1. klasē 10,00 eiro nodarbība
8. Ēdināšanas maksa bērnudārzā – brokastis, pusdienas, launags 5,00 eiro dienā
9. Individuālo mācību līdzekļu iegāde 2023./2024. mācību gadam 70,00 mācību gadā

 * Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem pirmsskolas izglītības programmas apguvi var līdzfinansēt Liepājas pilsētas Dome:

  1. gadā 2.-4. gadīgiem bērniem 239,76; EUR, 5.-6. gadīgiem bērniem 148,43 EUR

Valsts mērķdotācijas 5.-6. gadīgo bērnu apmācībai 2022. gadā 20972,00 EUR