PRIVĀTSĀKUMSKOLA “Varavīksne”

Pakalpojumu izcenojumi 2022. gadam

Nr. Pakalpojuma nosaukums Mēneša maksa EUR Dienas cena

EUR

Pirmsskolas izglītība
1. Bērnu dārzs 1,6-2 gadus veciem bērniem 400,00*
2. Bērnu dārzs 2-3 gadus veciem bērniem 350,00*
3. Bērnu dārzs 3-6 gadus veciem bērniem ar fakultatīvo nodarbību programmu 350,00*
4. 5.-6. gadīgo bērnu apmācība 2 reizes nedēļā vai

katru darba dienu

50,00

80,00

6. Sagatavošanas grupa sešgadniekiem 10,00
7. Individuālo mācību līdzekļu iegāde 2022./2023. mācību gadam 50,00
Sākumskolas izglītība
1. 1. – 4. klase, minimālais skolēnu skaits klasē ir astoņi 140,00 *
2. 5. – 6. klase, minimālais skolēnu skaits klasē ir astoņi 150,00 *
3. Vasaras abonenta maksa 1.-5. klase 150,00*
4. Pagarinātā dienas grupa 60 min. līdz plkst. 1500, tai skaitā fakultatīvi 60,00 5,00
6. Repetitors, mācību priekšmetu konsultācijas 40 min. 10,00
7. Logopēda nodarbība grupā, reizi nedēļā 10,00
8. Individuālo mācību līdzekļu iegāde 2021./2022. mācību gadam 1.kl.,5.kl.  /   2.-4.kl.,6kl. 70,00

50,00

Interešu izglītība, fakultatīvi
1. Mākslas studija, 5-6 gadus veciem bērniem, skolēniem 25,00
2. Tautiskās dejas pirmsskola 25,00
3. Montessori pedagoģijas nodarbības 10,00
4. Valodu klubiņi – Krievu valoda, Angļu valoda 25,00
6. Mācību priekšmetu fakultatīvi 25,00
7. Peldēšanas nodarbības 8,00
8. Vasaras dienas nometne, nodarbības un pusdienas, 10 dienas 250,00
9. Vasaras diennakts nometne, 7 dienas 350,00  
Ēdināšana
1. Brokastis 1,00
2. Pusdienas 2,30
3. Launags 1,20

* Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem pirmsskolas un sākumskolas izglītības programmu apguvi var līdzfinansēt Liepājas pilsētas Dome. 2021. gadā 218,77 EUR/135,97 EUR/12,89EUR

Attālinātām mācībām sākumskolā 10% atlaide

Valsts mērķdotācijas 5.-6. gadīgo bērnu apmācībai 2021. gadā 19316,00 EUR