PRIVĀTSĀKUMSKOLA “Varavīksne”

Pirmsskolas izglītības pakalpojumu izcenojumi 2019. mācību gadam

Nr. Pakalpojuma nosaukums Abonenta maksa EUR Dienas maksa

EUR

1. Bērnu dārzs 1,6-2 gadu veciem bērniem 350,00* 1,00
2. Bērnu dārzs 2-3 gadu veciem bērniem 280,00* 1,00
3. Bērnu dārzs 3-6 gadu veciem bērniem ar fakultatīvo nodarbību programmu 280,00* 1,00
4. 5.-6. gadīgo bērnu apmācība 2 reizes nedēļā, no plkst. 9.30 līdz 11.00 40,00
5. 5.-6. gadīgo bērnu apmācība katru darba dienu, no plkst. 9.30 līdz 11.00 70,00
6. Rotaļnodarbības 2-4 gadus veciem bērniem, 1 stunda 80,00 5,00
7. Ēdināšanas maksa – brokastis, pusdienas, launags 4,00
8. Individuālo mācību līdzekļu iegāde 2019./2020. mācību gadam 30,00

 * Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem pirmsskolas izglītības programmas apguvi var līdzfinansēt Liepājas pilsētas Dome. 2019. gadā 199,64 EUR/116,11 EUR

Valsts mērķdotācijas 5.-6. gadīgo bērnu apmācībai 2018. gadā kopumā bija 11476,00EUR

Skaidrojums:

Bērnu dārza maksa 2-3 gadus vecam bērnam mēnesī pie 20 darba dienām 380,00 eiro (180,36 eiro ar atlaidi):

Abonenta maksa 280,00 eiro (atlaide liepājniekiem 199,64 eiro)

Nodarbību maksa dienai: 1,00 eiro (jāmaksā par apmeklētām dienām)

Ēdināšanas maksa: 4,00 eiro (jāmaksā par apmeklētām dienām)