PRIVĀTSĀKUMSKOLA “Varavīksne”

Pirmsskolas izglītības pakalpojumu izcenojumi 2022./2023. mācību gadam

Nr. Pakalpojuma nosaukums Mācību maksa EUR
1. Rotaļnodarbības 2-4 gadus veciem bērniem, 1 stunda 5,00 eiro stundā
2. Bērnu dārzs 1,6-3 gadu veciem bērniem 350,00* eiro mēnesī
3. Bērnu dārzs 3-6 gadu veciem bērniem ar fakultatīvo nodarbību programmu 400,00* eiro mēnesī
4. 5.-6. gadīgo bērnu apmācība 2 reizes nedēļā, no plkst. 9.30 līdz 11.00 80,00 eiro mēnesī
5. 5.-6. gadīgo bērnu apmācība katru darba dienu, no plkst. 9.30 līdz 11.00 100,00 eiro mēnesī
6. Tiešsaistes nodarbības 5.-6. gadīgiem bērniem 50,00 eiro nedēļā
7. Sagatavošanas grupas nodarbības adaptācijai 1. klasē 10,00 eiro nodarbība
8. Ēdināšanas maksa bērnudārzā – brokastis, pusdienas, launags 5,00 eiro dienā
9. Individuālo mācību līdzekļu iegāde 2022./2023. mācību gadam 50,00 mācību gadā

 * Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem pirmsskolas izglītības programmas apguvi var līdzfinansēt Liepājas pilsētas Dome:

2022. gadā 2.-4. gadīgiem bērniem 239,76; EUR, 5.-6. gadīgiem bērniem 148,43 EUR

Valsts mērķdotācijas 5.-6. gadīgo bērnu apmācībai 2021. gadā 19316,00 EUR