Lai pieteiktos rindā uz bērnu dārzu:

  • Jāraksta pieteikums uz e-pastu: privatsakumskola@apollo.lv
  • Pieteikumā jānorāda bērna vārds un uzvārds, dzimšanas datums un personas kods, kas ir saskaņā ar datu apstrādes kārtību

Stājoties bērnu dārzā, jāiesniedz:

  • Aizpildīta audzēkņa karte;
  • Bērna medicīniskā karte;
  • Dzimšanas apliecības kopija.

Vienojoties par turpmāku sadarbību, tiek slēgts līgums.

Kārtību kādā Privātsākumskolas “Varavīksne” īstenotajās izglītības programmās uzņem izglītojamos ar speciālām vajadzībām skatīt šeit: kartiba_specv