Kārtība, kādā Privātsākumskolā “Varavīksne” organizē 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku

Izstrādāts saskaņā ar:

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 157, 11.03.2021.

 

 1. Noteikumi nosaka 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.
 2. Privātsākumskolā “Varavīksne” mācību gads sākas 2021. gada 1. septembrī, beidzas 2022. gada 31. maijā.
 3. Mācību gadu veido divi semestri:
 • pirmais semestris ilgst no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 21. decembrim;
 • otrais semestris ilgst no 2022. gada 5. janvāra līdz 2022. gada 31. maijam.

4. Mācību gadā skolēniem ir šādas brīvdienas:

 • rudens brīvdienas – no 2021. gada 18. oktobra līdz 2021. gada 22. oktobrim;
 • ziemas brīvdienas – no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim;
 • pavasara brīvdienas – no 2022. gada 14. marta līdz 2022. gada 18. martam;
 • vasaras brīvdienas – no 2022. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 31. augustam.
 1. Papildu brīvdienas 1. klases skolēniem – no 2022. gada 7. februāra līdz 11. februārim.
 2. Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru rezultātā ilgstoši – vismaz vienu nedēļu, nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Skolas dibinātājs pēc konkrēto ārkārtējās situācijas apstākļu izvērtēšanas ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu.