Kārtība, kādā Privātsākumskolā “Varavīksne” organizē 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku

Izstrādāts saskaņā ar:

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 41, 18.01.2022.

 

  1. Noteikumi nosaka 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.
  2. Privātsākumskolā “Varavīksne” mācību gads sākas 2022. gada 1. septembrī, beidzas 2023. gada 31. maijā.
  3. Mācību gadu veido divi semestri:
  • pirmais semestris ilgst no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 23. decembrim;
  • otrais semestris ilgst no 2023. gada 9. janvāra līdz 2023. gada 31. maijam.

4. Mācību gadā skolēniem ir šādas brīvdienas:

  • rudens brīvdienas – no 2022. gada 24. oktobra līdz 2022. gada 28. oktobrim;
  • ziemas brīvdienas – no 2022. gada 26. decembra līdz 2023. gada 6. janvārim;
  • pavasara brīvdienas – no 2023. gada 13. marta līdz 2023. gada 17. martam;
  • vasaras brīvdienas – no 2023. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. augustam.
  1. Papildu brīvdienas 1. klases skolēniem plānotas no 2023. gada 6. februāra līdz 10. februārim.

6. Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru rezultātā ilgstoši – vismaz vienu nedēļu, nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Skolas dibinātājs pēc konkrēto ārkārtējās situācijas apstākļu izvērtēšanas ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu.

Avots: Ministru kabineta noteikumi Nr. 41 “Noteikumi par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku”.