3. klases valsts pārbaudes darbu norise 2019./2020. mācību gadā

izglītības programmas kods: 11011111

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

Latviešu valodā (kombinēti) – mutvārdu daļa – 2020. gada 28. janvārī, rakstu daļa – 20. februārī.

Matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 26. februārī.

6. klases valsts pārbaudes darbu norise 2019./2020. mācību gadā

izglītības programmas kods: 11011111

Diagnosticējošie darbi notiek:

Latviešu valodā (kombinēti) – mutvārdu daļa – mutvārdu daļa – 2020. gada 23. janvārī, rakstu daļa – 19. februārī.

Matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 27. februārī.

Dabaszinībās (rakstiski) – 2020. gada 5. martā.