3. klases valsts pārbaudes darbu norise 2018./2019. mācību gadā

izglītības programmas kods: 11011111

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2019. gada 7. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;

matemātikā (rakstiski) – 2019. gada 27. februārī

 

6. klases valsts pārbaudes darbu norise 2018./2019. mācību gadā

izglītības programmas kods: 11011111

 

Diagnosticējošie darbi notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2019. gada 7. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;

matemātikā (rakstiski) – 2019. gada 26. februārī;

dabaszinībās (rakstiski) – 2019. gada 7. martā.