3. klases valsts pārbaudes darbu norise 2017./2018. mācību gadā

izglītības programmas kods: 11011111

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2018. gada 8. janvāra līdz 21. februārim, rakstu daļa – 22. februārī;

matemātikā (rakstiski) – 2018. gada 28. februārī

 

6. klases valsts pārbaudes darbu norise 2017./2018. mācību gadā

izglītības programmas kods: 11011111

 

Diagnosticējošie darbi notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2018. gada 8. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;

mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2018. gada 8. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;

matemātikā (rakstiski) – 2018. gada 27. februārī;

dabaszinībās (rakstiski) – 2018. gada 6. martā.