DIENAS REŽĪMS SKOLĒNIEM

Pamatizglītības 1. posma 1.-6. klase

800 – 825 Pulcēšanās
830-910 Pirmā mācību stunda 1.-6. klasei
910 – 925 Brokastis
925 – 1055 Mācību stundas 1.-6. klasei
1055 – 1130 Pusdienas
1130 – 1350 Mācību stundas 1.-6. klasei
1350-1500 Fakultatīvi, konsultācijas, atpūta, pagarinātās dienas grupa 1.-4. klasei
1350-1500 Fakultatīvi, konsultācijas 4.-6. klasei