Privātsākumskolas “Varavīksne”

Pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programma, kods 11011111

Izglītības programmas mācību priekšmetu un mācību stundu plāns

 

Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl.
Valodas
Latviešu valoda 6 7 6 6 6 4
Pirmā svešvaloda 1 1 3 3 3 4
Otrā svešvaloda – krievu valoda           2
Tehnoloģiju un zinātņu pamati
Matemātika 4 4 4 5 5 5
Informātika         1 1
Dabaszinības 2 2 2 2 2 2
Cilvēks un sabiedrība
Latvijas vesture*           1
Pasaules vesture*           1
Sociālās zinības** 1 1 1 2 2 1
Ētika 1 1 1      
Mājturība un tehnoloģijas 1 1 1 1 2 2
Sports 2 2 2 2 2 2
Mākslas
Literatūra       1 2 2
Mūzika 2 2 2 2 2 2
Vizuālā māksla 2 2 2 2 1 1
Skolēna maksimālā

mācību stundu slodze nedēļā

22 23 24 26 28 30

* Latvijas vēsture līdz 8.03. 2019., Pasaules vēsture no 18.03.2019. līdz 31.05.2019.

** Sociālās zinības 6. klasei viena stunda nedēļā, otras stundas tēmas integrētas mācību priekšmetos “Latviešu valoda”, “Vizuālā māksla”.