PAGARINĀTĀ DIENAS GRUPAS DARBA PLĀNS

2017./2018. mācību gadam

Mērķis. Nodrošināt Pamatizglītības 1.posma (1.-6. klase) programmas apguves kvalitāti.

Uzdevums. Veicināt skolēnu prasmi patstāvīgi mācīties.

Darba organizācija:

Klase Aktivitāte Maksimālā stundu slodze nedēļā
1. klase Palīdz izmācīties 5
2. klase Pārrauga patstāvīgās mācīšanās procesu 5
3.,4. klase Konsultē patstāvīgās mācīšanās procesā 5
5.,6. klase Nodrošina telpu patstāvīgās mācīšanās procesam, nepieciešamības gadījumā konsultē 5

Pagarinātās dienas grupas pedagogu darba grafiks: 

Nr. Diena Laiks Pedagogs Klases Telpa
1. Pirmdiena 1300-1500 K. Ruperte 1.,2.,3. 1.kl.
2. Otrdiena 1300-1500 I.Orinska 1.,2.,3. 2.kl.
3. Trešdiena 1300-1500 A.Buče 1.,2.,3. 1.,2.kl.
4. Ceturtdiena 1210-1500 A.Buče 1.,2.,3. 1.,2.kl.
5. Piektdiena 1220-1400 K. Ruperte 1.,2.,3. 1.,2.kl.