PAGARINĀTĀ DIENAS GRUPAS DARBA GRAFIKS

2018./2019. mācību gadam

 

Mērķis. Sekmēt izglītojamo izaugsmi.

Uzdevums. Veicināt izglītojamo prasmi patstāvīgi mācīties.

Darba organizācija:

Nr. Diena Laiks Pedagogs Klases Telpa
1. Pirmdiena 1300-1500 K. Ruperte 1.-4. 1.kl.
2. Otrdiena 1300-1500 I. Orinska 1.-4. 3.kl.
3. Trešdiena 1300-1500 A.Buče 1.-4. 1.kl.
4. Ceturtdiena 1210-1300 A.Buče 1.-4. 1.kl.
    1300-1500 I. Orinska 1.-4. 3.kl.
5. Piektdiena 1200-1300 A.Buče 1.-4. 1.kl.
    1300-1400 K. Ruperte 1.-4. 1.kl.