PRIVĀTSĀKUMSKOLA “Varavīksne”

Pakalpojumu maksa 2022./2023. mācību gadam

Pakalpojuma nosaukums Mēneša maksa EUR
1. – 3. klase, minimālais skolēnu skaits klasē ir astoņi 140,00 * eiro mēnesī
4. – 6. klase, minimālais skolēnu skaits klasē ir astoņi 150,00 * eiro mēnesī
Vasaras abonenta maksa 1.-5. klase 150,00* eiro 3 mēnešiem
Pagarinātā dienas grupa 60 min. līdz plkst. 1500, tai skaitā fakultatīvi 60,00 eiro mēnesī vai 8,00 eiro dienā
Mācību priekšmetu fakultatīvi 30,00 eiro mēnesī
Individuālas konsultācijas 40 min. 15,00 eiro nodarbība
Individuālo mācību līdzekļu iegāde 2022./2023. mācību gadam

1.kl.,5.kl. / 2.-4.kl.,6kl.

70,00/50,00 eiro mācību gadā

 

Mākslas studija, 5-6 gadus veciem bērniem un skolēniem 25,00 eiro mēnesī
Montessori pedagoģijas nodarbības grupā 10,00 eiro nodarbība
Valodu klubiņi – Krievu valoda, Angļu valoda 25,00 eiro mēnesī
Šaha pulciņš 25,00 eiro mēnesī
Vasaras diennakts nometne ar pusdienām 300,00 eiro 10 dienas
Ēdināšana, pusdienas 3,00 eiro dienā

* Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem sākumskolas izglītības programmu apguvi var līdzfinansēt Liepājas pilsētas Dome. 2022. gadā EUR/12,89EUR

Attālinātām mācībām sākumskolā 10% atlaide