PRIVĀTSĀKUMSKOLA “Varavīksne”

Pakalpojumu maksa 2021. mācību gadam

Pakalpojuma nosaukums Mēneša maksa EUR Dienas cena

EUR

1. – 4. klase 130,00 *
5. – 6. klase 145,00 *
Vasaras abonenta maksa 1.-6. klase 50,00
Pagarinātā dienas grupa 60 min. līdz plkst. 1500, tai skaitā fakultatīvi 60,00 4,00
Repetitors, mācību priekšmetu konsultācijas 40 min. 8,00
Radošas aktivitātes pēc plkst. 1500 – 1800 ar launagu 70,00 5,00
Logopēda nodarbība grupā, reizi nedēļā 10,00
Individuālo mācību līdzekļu iegāde 2021./2022. mācību gadam 1.kl.,5.kl./2.-4.kl.,6kl.  

70,00/50,00

Brokastis 1,00
Pusdienas 2,00
Launags 1,00
Tautiskās dejas 10,00
Gleznošana 7,00
Klavierspēle, individuālas nodarbības 8,00
Valodu klubiņi 20,00
Peldēšanas nodarbības 8,00
Vasaras dienas nometne, nodarbības un pusdienas, 10 dienas 250,00
Vasaras diennakts nometne, 7 dienas 350,00

* Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem sākumskolas izglītības programmu apguvi var līdzfinansēt Liepājas pilsētas Dome. 2020. gadā EUR/12,89EUR

Attālinātām mācībām sākumskolā 10% atlaide