PRIVĀTSĀKUMSKOLA “Varavīksne”

Pakalpojumu maksa 2019. mācību gadam

Nr. Pakalpojuma nosaukums Mēneša maksa EUR Dienas cena

EUR

7. 1. – 4. klase 125,00 *
8. 5. – 6. klase 140,00 *
9. Vasaras abonenta maksa 1.-6. klase 50,00*
10. Pagarinātā dienas grupa 60 min. līdz plkst. 1500, tai skaitā fakultatīvi 50,00 3,00
11. Repetitors, mācību priekšmetu konsultācijas 40 min. 8,00
12. Radošas aktivitātes pēc plkst. 1500 – 1800 ar launagu 50,00 4,00
13. Logopēda nodarbība grupā, reizi nedēļā 10,00
14. Individuālo mācību līdzekļu iegāde 2019./2020. mācību gadam 60,00/50,00
15. Brokastis 1,00
15. Pusdienas 2,00
16. Launags 1,00
17. Tautiskās dejas 10,00
18. Gleznošana 7,00
19. Klavierspēle, individuālas nodarbības 8,00
20. Angļu valoda; Krievu valoda 15,00
21. Informātika 10,00
22. Peldēšanas nodarbības 8,00
23. Vasaras dienas nometne, nodarbības un ēdināšana 200,00

* Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem sākumskolas izglītības programmu apguvi var līdzfinansēt Liepājas pilsētas Dome. 2019. gadā EUR/12,89EUR