Privātsākumskolas “Varavīksne” pasākumu plāns

2020./2021. m.g. oktobrim

 

2.10. Skolotāju diena

19.-23.10. Skolēnu rudens brīvlaiks

26.10. Skolas dzimšanas dienas pasākums

26-30.10. Karjeras nedēļa