Darbu struktūra 

  1. Titullapa
  2. Satura rādītājs – ievads, nodaļu virsraksti, secinājums, pielikums, izmantotā literatūra un atrašanās lappuse.
  3. Ievads (apjoms atbilstoši vecumposmam, bet ne vairāk kā 1 lappuse): 1.-3. klase – tēmas aktualitāte, pieņēmums apgalvojuma formā; 4.-6. klase – tēmas aktualitāte, pieņēmums apgalvojuma formā, nozīmība, mērķis, uzdevumi.
  4. Darba pamatdaļu veido teorētiskā daļa kopā ar pētījuma daļu, t.sk. pētījuma rezultātu apkopojums.
  5. Secinājumi ir apgalvojuma formā izteikti īsi spriedumi par pētījumā atklāto situāciju, saistībā ar pētījuma mērķi. Secinājumus kārto atbilstoši pētījuma gaitai un izvēlētajiem uzdevumiem.
  6. Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts. Izmantotās literatūras un informācijas avotu sarakstā iekļauj visus avotus, kuru citētie vai aizgūtie materiāli (citāti, attēli, tabulas u.c.) atspoguļojas pētnieciskā darbā.
  1. Pētnieciskā darba veikšanai ir izmantojami vismaz 3 dažādi avoti.

Projekta darba noformējumus skatīt šeit: pdf (Adobe Reader).

4.-6. klašu skolēnu vispārējās norādes pētnieciskā darba noformējumam skatīt šeit: pdf (Adobe Reader).