Lai skatītu sākumskolas audzināšanas darba programmu   2016. -2020. gadam, lūdzu izvēlieties vēlamo dokumenta formātu doc (Microsoft Word) vai pdf (Adobe Reader).