Kārtība, kādā Privātsākumskolā “Varavīksne” nodrošina skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu

 

     Lai skatītu kārtību, kādā Privātsākumskolā “Varavīksne” nodrošina skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu, lūdzu, izvēlieties vēlamo dokumenta formātu doc (Microsoft Word) vai pdf (Adobe Reader).