Privātsākumskola “Varavīksne”

SIA”Privātsākumskola”
40003270410
AS “SEB banka” Liepājas filiāle
UNLALV2X
LV21UNLA0012011467747

Adrese: Liepāja, Republikas iela 23
Tālr. nr: 63426918
E-pasts: privatsakumskola@apollo.lv

Skolas direktore
Ingvilda Parfjonova
Tālr. nr: 63426918, 29173319

Mācību un audzināšanas darba vadītāja
Solvita Līduma
E-pasts: solvita_liduma@inbox.lv
Tālr.nr.: 63426918

Pirmsskolas izglītības metodiķe
Līga Vītoliņa
Tālr.nr.: 63426918

Vārds Uzvārds (obligāts)

E-pasts (obligāts)

Tālruņa nr.

Ziņojums