Vidējais atalgojums mēnesī pirms nodokļu nomaksas:

Valdes priekšsēdētājai: 430,00 EUR

Skolas vadībai: 720,00 EUR

Skolotājiem: 705,00 EUR

Mācību priekšmetu pedagogiem: 380,00 EUR

Auklītēm: 505,00 EUR

Tehniskiem darbiniekiem: 500,00 EUR

 

Informācija sagatavota pamatojoties uz laika posmu 2017. gada septembris – 2018. gada augusts