Privātsākumskolas ”Varavīksne” attīstības plāns

Misija – laimīgs bērns, kurš drošā un uz sadarbību vērstā vidē attīstījis savas personīgās spējas.

Kultūra, vērtības: miers, cieņa, sadarbība

Vērtības cilvēkcentrētā veidā – sadarbība mācību un audzināšanas procesā akcentējot skolēna stiprās puses. Identitāte, cieņa, vide, kultūras.

 

Ar Privātsākumskolas “Varavīksne” attīstības plānu 2021. – 2027. gadam var iepazīsties šeit: attistibas-pl-2021-2027