Kārtība, kādā Privātsākumskolā “Varavīksne” organizē 2017./2018. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku

Izstrādāti saskaņā ar:

 Vispārējās izglītības likuma 4. panta 16. punktu

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775, 2016. gada 13. decembrī

 

 1. Noteikumi nosaka 2017./2018. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.
 2. Mācību gads sākas 2017. gada 1. septembrī beidzas 2018. gada 31. maijā.
 3. Mācību gadu veido divi semestri:
  • pirmais semestris ilgst no 2017. gada 1. septembra līdz 2017. gada 22. decembrim;
  • otrais semestris ilgst līdz 2018. gada 31. maijam.
 4. Mācību gadā ir šādas brīvdienas:
  • rudens brīvdienas – no 2017. gada 23. oktobra līdz 2017. gada 27. oktobrim;
  • ziemas brīvdienas – no 2017. gada 25. decembra līdz 2018. gada 5. janvārim;
  • pavasara brīvdienas – no 2018. gada 12. marta līdz 2018. gada 16. martam;
  • vasaras brīvdienas – no 2018. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 31. augustam.
 5. Papildu brīvdienām 1. klases skolēniem no 2018. gada 12. – 16. februārim.
 6. Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu.

Direktore Ingvilda Parfjonova, 10.08.2017.