PRIVĀTSĀKUMSKOLA “Varavīksne”

Pakalpojumu maksa 2022./2023. mācību gadam

Nr. Pakalpojuma nosaukums Mācību maksa EUR
Pirmsskolas izglītība
1. Rotaļnodarbības 2-4 gadus veciem bērniem, 1 stunda 5,00 eiro stundā
2. Bērnu dārzs 1,6-3 gadu veciem bērniem 380,00* eiro mēnesī
3. Bērnu dārzs 3-6 gadu veciem bērniem ar fakultatīvo nodarbību programmu 400,00* eiro mēnesī
4. 5.-6. gadīgo bērnu apmācība 2 reizes nedēļā, no plkst. 9.30 līdz 11.00 80,00 eiro mēnesī
5. Izglītojošas un attīstošas nodarbības katru darba dienu,

no plkst. 9.30 līdz plkst. 11.00

100,00 eiro mēnesī
6. Tiešsaistes nodarbības 5.-6. gadīgiem bērniem 50,00 eiro nedēļā
7. Sagatavošanas grupas nodarbības adaptācijai 1. klasē 10,00 eiro nodarbība
8. Ēdināšanas maksa bērnudārzā – brokastis, pusdienas, launags 5,00 eiro dienā
Sākumskolas izglītība
1. 1. – 4. klase, minimālais skolēnu skaits klasē ir astoņi 140,00 * eiro mēnesī
2. 5. – 6. klase, minimālais skolēnu skaits klasē ir astoņi 150,00 * eiro mēnesī
3. Vasaras abonenta maksa 1.-5. klase 150,00* eiro 3 mēnešiem
4. Pagarinātā dienas grupa 60 min. līdz plkst. 1500, tai skaitā fakultatīvi 60,00 eiro mēnesī vai 8,00 eiro dienā
5. Mācību priekšmetu fakultatīvi 30,00 eiro mēnesī
6. Individuālas konsultācijas 40 min. 15,00 eiro nodarbība
7. Individuālo mācību līdzekļu iegāde 2022./2023. mācību gadam 1.kl.,5.kl.  /   2.-4.kl.,6kl. 70,00/50,00 eiro mācību gadā

 

Interešu izglītība, fakultatīvi
1. Mākslas studija, 5-6 gadus veciem bērniem un skolēniem 25,00 eiro mēnesī
2. Tautiskās dejas pirmsskola 25,00 eiro mēnesī
3. Montessori pedagoģijas nodarbības grupā 10,00 eiro nodarbība
4. Valodu klubiņi – Krievu valoda, Angļu valoda 25,00 eiro mēnesī
5. Šaha pulciņš 25,00 eiro mēnesī
6. Vasaras nometne ar pusdienām 160,00 eiro 10 dienām
Ēdināšana pirmsskolai
1. Brokastis 1,20 eiro dienā**
2. Pusdienas 2,50 eiro dienā**
3. Launags 1,30 eiro dienā**

* Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem pirmsskolas izglītības programmas apguvi var līdzfinansēt Liepājas pilsētas Dome:

  1. gadā 2.-4. gadīgiem bērniem 239,76; EUR, 5.-6. gadīgiem bērniem 148,43 EUR

Valsts mērķdotācijas 5.-6. gadīgo bērnu apmācībai 2022. gadā 20972,00 EUR

** Daudzbērnu ģimenes saņem pašvaldības atlaides ēdināšanas pakalpojumiem