PRIVĀTSĀKUMSKOLA “Varavīksne”

Pakalpojumu izcenojumi 2018./2019. mācību gadam

Nr. Pakalpojuma nosaukums Mēneša maksa EUR Dienas cena

EUR

Pirmsskolas izglītība
1. Bērnu dārzs 1,6-2 gadu veciem bērniem 280,00* 2,50
2. Bērnu dārzs 2-3 gadu veciem bērniem 280,00* 5,00
3. Bērnu dārzs 3-6 gadu veciem bērniem ar fakultatīvo nodarbību programmu 280,00* 5,00
4. 5.-6. gadīgo bērnu apmācība 2 reizes nedēļā/ katru darba dienu 35,00/70,00**
5. Individuālo mācību līdzekļu iegāde 2017./2018. mācību gadam 12,00
Sākumskolas izglītība
7. 1. – 4. klase, minimālais skolēnu skaits klasē ir astoņi 115,00 *
8. 5. – 6. klase, minimālais skolēnu skaits klasē ir astoņi 135,00 *
9. Vasaras abonenta maksa 1.-6. klase 50,00*
10. Pagarinātā dienas grupa 60 min. līdz plkst. 1500, tai skaitā fakultatīvi 40,00 3,00
11. Repetitors, mācību priekšmetu konsultācijas 40 min. 8,00
12. Radošas aktivitātes pēc plkst. 1500 – 1800 ar launagu 50,00 4,00
13. Logopēda nodarbība grupā, reizi nedēļā 10,00
14. Individuālo mācību līdzekļu iegāde 2018./2019. mācību gadam 40,00
Interešu izglītība, fakultatīvi
15. Ansamblis 14,00
16. Koriģējošā vingrošana 10,00
17. Mākslas studija 14,00
18. Gleznošana 7,00
19. Tautiskās dejas pirmsskola/sākumskola 14,00/10,00
20. Montessori pedagoģijas nodarbības 6,50
21. Klavierspēle, individuālas nodarbības 8,00
22. Angļu valoda; Krievu valoda; Franču valoda 14,00
23. Angļu valodas fakultatīvs 1. – 6. klase 10,00
24. Vācu valoda 10,00
25. Informātika 10,00
26. Peldēšanas nodarbības 8,00
27. Vasaras dienas nometne, nodarbības un ēdināšana 200,00
Ēdināšana
28. Brokastis 1,00
29. Pusdienas 2,00
30. Launags 1,00

* Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem pirmsskolas un sākumskolas izglītības programmu apguvi var līdzfinansēt Liepājas pilsētas Dome. 2018. gadā 206,03 EUR/124,91 EUR/12,89EUR

** Valsts mērķdotācijas 5.-6. gadīgo bērnu apmācībai 2017. gadā 9972,00EUR