PRIVĀTSĀKUMSKOLA “Varavīksne”

Pakalpojumu izcenojumi 2023./2024. mācību gadam

Nr. Pakalpojuma nosaukums Mācību maksa EUR
Pirmsskolas izglītība
1. Rotaļnodarbības 2-4 gadus veciem bērniem, 1 stunda 5,00 eiro stundā
2. Bērnu dārzs 1,6-3 gadu veciem bērniem 380,00* eiro mēnesī
3. Bērnu dārzs 3-6 gadu veciem bērniem 400,00* eiro mēnesī
4. 5.-6. gadīgo bērnu apmācība 2 reizes nedēļā, no plkst. 9.30 līdz 11.00 80,00 eiro mēnesī
5. Izglītojošas un attīstošas nodarbības katru darba dienu,

no plkst. 9.30 līdz plkst. 11.00

120,00 eiro mēnesī
6. Tiešsaistes nodarbības 5.-6. gadīgiem bērniem 50,00 eiro nedēļā
7. Sagatavošanas grupas nodarbības adaptācijai 1. klasē 20,00 eiro nodarbība
8. Individuālo mācību līdzekļu iegāde 2023./2024. mācību gadam 70,00 eiro mācību gadā
Sākumskolas izglītība
1. 1. – 4. klase, minimālais skolēnu skaits klasē ir astoņi 150,00 * eiro mēnesī
2. 5. – 6. klase, minimālais skolēnu skaits klasē ir astoņi 150,00 * eiro mēnesī
3. Vasaras abonenta maksa 1.-5. klase 150,00* eiro 3 mēnešiem
4. Pagarinātā dienas grupa 60 min. līdz plkst. 1500, tai skaitā fakultatīvi 60,00 eiro mēnesī vai 8,00 eiro dienā
5. Mācību priekšmetu fakultatīvi 30,00 eiro mēnesī
6. Individuālas konsultācijas 40 min. 15,00 eiro nodarbība
7. Individuālo mācību līdzekļu iegāde 2023./2024. mācību gadam 70,00 eiro mācību gadā
Interešu izglītība, fakultatīvi
1. Mākslas studijas – vizuālā māksla vai mūzika 25,00 eiro mēnesī
2. Tautiskās dejas pirmsskola 25,00 eiro mēnesī
3. Tautiskās dejas sākumskolā 10,00 eiro mēnesī
4. Montessori pedagoģijas nodarbības grupā 15,00 eiro nodarbība
5. Valodu klubiņi – Krievu, Angļu, Franču vai Spāņu valoda 25,00 eiro mēnesī
6. Dambretes/Šaha pulciņš 25,00 eiro mēnesī
7. Klavierspēle 15,00 eiro nodarbība
Ēdināšana pirmsskolai
1. Brokastis 1,20 eiro dienā**
2. Pusdienas 2,50 eiro dienā**
3. Launags 1,30 eiro dienā**

* Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem pirmsskolas izglītības programmas apguvi var līdzfinansēt Liepājas pilsētas Dome:

  1. gadā 2.-4. gadīgiem bērniem 239,76; EUR, 5.-6. gadīgiem bērniem 148,43 EUR

Valsts mērķdotācijas 5.-6. gadīgo bērnu apmācībai 2022. gadā 20972,00 EUR

** Daudzbērnu ģimenes saņem pašvaldības atlaides ēdināšnas pakalpojumiem