PRIVĀTSĀKUMSKOLA “Varavīksne”

Pakalpojumu izcenojumi 2019./2020. mācību gadam

Nr. Pakalpojuma nosaukums Mēneša maksa EUR Dienas cena

EUR

Pirmsskolas izglītība
1. Bērnu dārzs 1,6-2 gadus veciem bērniem 350,00* 2,50
2. Bērnu dārzs 2-3 gadus veciem bērniem 280,00* 5,00
3. Bērnu dārzs 3-6 gadus veciem bērniem ar fakultatīvo nodarbību programmu 280,00* 5,00
4. 5.-6. gadīgo bērnu apmācība 2 reizes nedēļā/ katru darba dienu 50,00/80,00**
5. Rotaļnodarbības 2-4 gadus veciem bērniem, 1 stunda 80,00 5,00
6. Individuālo mācību līdzekļu iegāde 2017./2018. mācību gadam 30,00
Sākumskolas izglītība
7. 1. – 4. klase, minimālais skolēnu skaits klasē ir astoņi 125,00 *
8. 5. – 6. klase, minimālais skolēnu skaits klasē ir astoņi 140,00 *
9. Vasaras abonenta maksa 1.-6. klase 50,00*
10. Pagarinātā dienas grupa 60 min. līdz plkst. 1500, tai skaitā fakultatīvi 50,00 3,00
11. Repetitors, mācību priekšmetu konsultācijas 40 min. 8,00
12. Radošas aktivitātes pēc plkst. 1500 – 1800 ar launagu 70,00 4,00
13. Logopēda nodarbība grupā, reizi nedēļā 10,00
14. Individuālo mācību līdzekļu iegāde 2019./2020. mācību gadam 60,00/50,00
Interešu izglītība, fakultatīvi
15. Ansamblis, 2-6 gadus veciem bērniem, skolēniem 20,00
16. Mākslas studija, skolēniem 20,00
17. Gleznošana, skolēniem un pieaugušiem 7,00
18. Tautiskās dejas pirmsskola/sākumskola 20,00/10,00
19. Montessori pedagoģijas nodarbības 6,50
20. Klavierspēle, individuālas nodarbības 8,00
21. Valodu klubiņi 20,00
22. Mācību priekšmetu fakultatīvi 20,00
23. Peldēšanas nodarbības 8,00
24. Vasaras dienas nometne, nodarbības un pusdienas, 10 dienas 250,00
25. Vasaras diennakts nometne, 7 dienas 350,00  
Ēdināšana
26. Brokastis 1,00
27. Pusdienas 2,00
28. Launags 1,00

* Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem pirmsskolas un sākumskolas izglītības programmu apguvi var līdzfinansēt Liepājas pilsētas Dome. 2019. gadā 199,64 EUR/116,11 EUR/12,89EUR

** Valsts mērķdotācijas 5.-6. gadīgo bērnu apmācībai 2018. gadā 11476,00EUR