Pašnovērtējuma ziņojums
2020./2021. gadam

     Pašnovērtējuma ziņojumu 2020./2021. gadam var apskatīt šeit: pasnovertejums-20-21.