Pašnovērtējuma ziņojums
2018./2019. gadam

     Lai skatītu pašnovērtējuma ziņojumu 2018./2019. gadam, lūdzu, izvēlieties vēlamo dokumenta formātu doc (Microsoft Word) vai pdf (Adobe Reader).