Privātsākumskolas “Varavīksne” tradīcijas:

 • Zinību diena;
 • Lasīšanas svētki “Lasīsim kopā!”;
 • Pārgājiens;
 • Skolotāju diena;
 • Karjeras dienas;
 • Skolas dzimšanas diena;
 • Mārtiņdiena;
 • Latvijas Republikas proklamēšanas diena;
 • Ziemassvētki;
 • Skatuves runas konkurss “Zvirbulis”;
 • Projekta darbu aizstāvēšana;
 • Lieldienas;
 • Vecvecāku pasākums pirmsskolā;
 • Mācību ekskursija;
 • Gada noslēguma koncerts;
 • Gada balva;
 • Izlaidums.