Privātsākumskolas “Varavīksne” pasākumi 2017./2018.m.g. 2. semestrī

Janvāris

26. Runas konkurss “Zvirbulis 2018” skolas 2. kārta

15. – 19. Tematiskā nedēļa pirmsskolā

30. “Jaunie rakstnieki 2018”

Februāris

5. – 9. Projekta darbi pirmsskolā

6. Runas konkurss “Zvirbulis 2017” pilsētas kārta 1. -4. klasei

7. Runas konkurss “Zvirbulis 2017” pilsētas kārta 5. -6. klasei

 16. Tautu deju koncerts LOC (pirmsskola, sākumskola)

Marts

 3. Tautu deju skate (sākumskola)

5. – 9. Projekta darba prezentācijas sākumskolā

5. – 9. Radošās dienas – Liepājas dzimšanas diena

 29. Lieldienu pasākumi

Aprīlis

13. Valodu krāsainā varavīksne

20. Nakts skolā

20. Vecvecāku diena pirmsskolas grupām “Podziņas”, “Pelītes”

27. Vecvecāku diena pirmsskolas grupai “Mārītes”

Maijs

2. – 3. Sākumskolas 1. – 6. klases skolēnu ekskursija

14. – 18. Ģimenes dienas pasākumi:

Pirmsskolas grupai “Mārītes”

Pirmsskolas grupām “Podziņas”, “Pelītes”

Sākumskolas 1.- 6. klasei

Sākumskolas izlaidums

25. Pirmskolas grupas izlaidums

26.Ģimenes dienas pasākums dejotājiem (sākumskola)

31. Liecību izsniegšana

Jūnijs, jūlijs, augusts

 Deju lielkoncerts Jelgavā– Latvju Bērni danci veda (sākumskolas)

Vasaras nometnes