Privātsākumskolas “Varavīksne” pasākumi 2018./2019.m.g. 2. semestrī

Janvāris

16. Tematiskā diena pirmsskolā

25. Runas konkurss “Zvirbulis 2019” skolas 2. kārta

Februāris

Runas konkurss “Zvirbulis 2019” pilsētas kārta 1. – 4. klasei

 Runas konkurss “Zvirbulis 2019” pilsētas kārta 5. – 6. klasei

 28.  Projekta darba prezentācijas pirmsskolā

Marts

Projekta darba prezentācijas sākumskolā

21. Nakts skolā – Liepājas dzimšanas diena

22. Vecvecāku diena pirmsskolas grupā “Mārītes”

29. Vecvecāku diena pirmsskolas grupās “Podziņas”, “Pelītes”

30. Tautu deju koncerts LOC (pirmsskola, sākumskola)

Aprīlis

11. Tautu deju skate (sākumskola)

17. Lieldienu pasākumi

Maijs

2. – 3. Sākumskolas 1. – 6. klases skolēnu ekskursija

15. Ģimenes dienas koncerts

24. Pirmsskolas izlaidums

25. Deju lielkoncerts– Latvju Bērni danci veda (sākumskola)

31. Liecību izsniegšana

31. Sākumskolas izlaidums

Jūnijs, jūlijs, augusts

 1. 06. Ģimenes dienas pasākums dejotājiem (sākumskola)

Vasaras nometnes