1. – 2. klases pārgājiens – ekspedīcija

2.septembrī 1. un 2. klases skolēni devās ekspedīcijā, kuras laikā iepazinās, sadraudzējās un pētīja kāpu zonu, kur meklēja dažādus dzīvās un nedzīvās dabas objektus.