1., 2., un 3. klase izstādēs

Privātsākumskola “Varavīksne” 1., 2. un 3. klase vizuālās mākslas ietvaros devās uz Liepājas Bērnu bibliotēku ” Vecliepājas rūķis” un mākslinieciskās jaunrades centru “Vaduguns” apskatīt citu bērnu veidotu izstādi ” Es savai Tēvzemei” un “Ievārījums”. Katrs izvēlējās vienu darbu, kuram nākamās vizuālās mākslas stundā zīmēs reprodukciju.