1. klases mācību ekskursija “Ievlejās”

1. klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Sakas pagasta “Ievlejām”, kur iepazina maizes cepšanas procesu un paši cepa katrs savu maizes kukulīti ar ko pacienāja savu ģimeni. Kamēr maizīte cepās, skolēni devās pētīt tuvākās apkārtnes ūdenstilpnes, raksturoja tās un noteica kopīgās un atšķirīgās pazīmes.