1. klases pētījumi dabā

 1.klases skolēni dabaszinības stundā devās uz parku, lai novērotu augus dabā pēc dotajām pazīmēm, izmantojot dažādas maņas: redzi, ožu, tausti.