1. semestra liecības

Labs darbiņš, kas padarīts!

Šodien Privātsākumskolas skolēni saņēma 1. semestra liecības un izvērtēja paveikto.