Pilsētas kārtas skatuves runas konkurss “Zvirbulis”

21. februārī notika pilsētas kārta skatuves runas konkurss “Zvirbulis”. Mūsu skolu parstāvēja 1.klases skolnieks Toms Parfjonovs un 2. klases skolnieks Alberts Balodis. Abi puiši ieguva 2.pakāpes diplomus.
Milzīgs paldies skolēniem, vecākiem un skolotājām par ieguldīto darbu!