Pirmsskolas grupas “Bitītes” atklātajā basketbola treniņā

19. septembrī pirmsskolas grupiņa “Bitītes” devās uz Liepājas Olimpisko centru, kur kopā ar Liepājas Sporta Spēļu Skolas un BK Liepājas treneriem piedalījāmies atklātajā basketbola treniņā.
Bērni aktīvi iesaistās gan rotaļās, gan šķēršļu trasē, gan meta bumbu grozā.
Paldies par ļoti labi noorganizēto treniņu!
Un paldies, ka arī lietus mūs pasargā, jo līdz skolai tikām veiksmīgi!