2. klases skolēnu mācību ekskursija “Pļava. Mežs. Purvs.”

Uh! Tas tik bija piedzīvojums! Pļava. Mežs. Purvs. Šīs ainavas raksturojām un saskatījām, kas tām kopīgs un kas atšķirīgs. Iepazinām un atklājām šo ainavu iemītniekus. Visvairāk izpētījām Dunikas purvu, kur mērījām gan gaisa, gan purva virsmas temperatūru, gan temperatūru zem laipas un augsnē un raksturojām purvā redzamos augus.
Ak, kādi atklājumi mums šajā dienā bija! Vienam pļavā esošie kurmju rakumi un zirneklis ar visu tīklu, citam mežā augošās zaķskābenes, kuras ar baudu nogaršoja vai meža dzīvnieka atstātās pēdas, vēl kādam dīvainie koki purvā un tur novērotās temperatūras atšķirības.