4., 5., 6. klases skolēni Latvijas Republikas Saeimā

9. janvārī 4., 5., 6. klases skolēni apmeklēja Latvijas Republikas Saeimu.
Paldies Dace Bluke par šo lielisko iespēju!