4.-6. klases pētniecisko darbu prezentācijas

8. martā skolas zālē pulcējās labākie 4.-6. klases pētniecisko darbu autori, kuri pārējiem skolasbiedriem prezentēja savu pētniecisko darbu. Paldies par ieguldīto darbu!