4. klase Lasertagā

2.decembrī 4.klase devās uz Lazertag.
Tikšanās bija aktīva, dalībnieku starpā valdīja pozitīvisms un liels prieks kopā būt!