4. klases salidojums

5. martā notika 4. klases salidojums. Tikšanās bija aktīva, dalībnieku starpā valdīja pozitīvisms un liels prieks kopā būt!