Arī paši mazākie ,, Mārītes,, bērni aktīvi līdzdarbojās tematiskajā nedēļā ,,Izgudrojumi”. Nedēļas ietvaros tika eksperimentēts ar krāsām, kinētiskām smiltīm, sniegu, degustētas dažādu krāsu pašu gatavotas sulas. Dažas idejas īstenotas pēc mulfilmas  “Maša un Lācis” noskatīšanās.