Vecvecāku pasākums pirmsskolā

21.aprīlī pirmsskolas bērni vēlējās iepazīstināt savus vecvecākus ar skolas vidi. Koncerta programmā iekļautie dzejoļi, dziesmas, dejas popularizēja ģimenes vērtības un uzsvēra vecvecāku ieguldījumu mazbērnu audzināšanā.

Vecvecākiem piemīt īpaša dzīves gudrība un vēlme tajā dalīties. Kaut mums pietiktu laika mācīties no viņiem!