6. klases skolēnu izlaidums

31.maijā svinīgā un mīļā gaisotnē ar laba vēlējumiem, prieka asarām un ziedu rotu piepildītā zālē notika 6.klases skolēnu izlaidums.

Esi tu uguns, spīdi!

Staro gaismu no sevis!

Esi tu puķe, ziedi!

Bite lai nāk pie tevis.

Bet, ja tu esi straume, sargies, lai neizžūsti!

Liela esi vai maza,

Galvenais – lai tu plūsti!

(Dz. Rinkule – Zemzare)

Skolu absolvēja pieci radoši, dzīvespriecīgi, zinoši absolventi. Īpašs paldies vecākiem, un skolotājiem!

Vēlam veiksmi tālākās skolas gaitās!