14. novembra pēcpusdienā 1.klases skolēniem notika pirmais klases vakars. Skolēni un skolotāja iejutās multfilmu varoņu tēlos. Vakara gaitā griezāmies jautrās dejās, spēlējām atraktīvas spēles un iepazinām cits citu brīvā gaisotnē.