Mārtiņdiena

Ķekatā, ļekatā

Lēksim kāļu dārziņā,

Lai aug kāļi, kāpostiņi

Apaļāmi galviņām!

Mārtiņos atveram vārtus ziemai! Vērojam laika apstākļus! Klājam bagātīgu galdu! Spēlējam spēles un minam mīklas! Bet visjautrākā tradīcija ir, ka Mārtiņos var sākt iet maskotos gājienos – ķekatās, kas turpinās arī Ziemsvētkos un beidzās Meteņos.

Lai rīb Mārtiņdiena!