Adventes laiks

Katru gadu četras nedēļas pirms Ziemassvētkiem sākas Advente. Šis vārds cēlies no latīņu vārda “advenire”, kas nozīmē atnākšanu. Tradicionāli Adventes laikā katru svētdienu tiek aizdedzināts pa vienai svecītei Adventes vainagā.

Arī mēs Privātsākumskolas “Varavīksne” skolēni un skolotājas uz īsu brīdi sanācām kopā, lai aizdedzinātu svecīti.