Bērnu un jaunatnes centra organizētie “Ģimenes svētki”

27. maijā Jūrmalas parkā – no Kūrmājas prospekta gala līdz piemineklim, norisinājās ikgadējie Bērnu un jaunatnes centra organizētie “Ģimenes svētki”, kur savu dejotprasmi arī rādīja Privātsākumskolas “Varavīksne” deju kopa.

Paldies visiem dalībniekiem par izturību!