Arī paši mazākie ,, Mārītes,, bērni aktīvi līdzdarbojās tematiskajā nedēļā ,,Izgudrojumi”. Nedēļas ietvaros tika eksperimentēts ar krāsām, kinētiskām smiltīm, sniegu, degustētas dažādu krāsu pašu gatavotas sulas. Dažas idejas īstenotas pēc